Ratjetoe

Sevenum

Bij Ratjetoe spelen we in op de verschillende ontwikkelingsfasen van jouw kind door te werken met horizontale groepen: 0 tot en met 2 jaar, 2 tot en met 3½ jaar en een 3+ groep. Omdat kinderen in de eerste vier jaar ieder op diens eigen tempo en manier ontwikkelen, kunnen wij door de verschillende groepen zeer specifiek bij de ontwikkeling van ieder individueel kind aansluiten.

De oudste kinderen worden opgevangen op onze opvanglocatie Zaerums Nest bij basisschool de Krullevaar. Aan hen wordt een aangepast dagprogramma geboden, volledig gericht op het toewerken naar de tijd op de basisschool en bij de buitenschoolse opvang. 

Vervroegde opvang (vanaf 7:00 uur) en verlengde opvang (tot 18:30 uur) is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Geef op het inschrijf-/mutatieformulier aan dat jullie hiervan gebruik willen maken. Wij nemen dan contact met jullie op om de mogelijkheden te bespreken.

  • 52 weken dagopvang jaarabonnement of 40 weken dagopvang schoolabonnement
  • Tijdsblokken:
    • Ma t/m vr: 07:30 – 12:45 uur (ochtend)
    • Ma t/m vr: 12:45 – 18:00 uur (middag)
    • Ma t/m vr: 07:30 – 18:00 uur (hele dag)
  • Minimaal twee dagdelen per week

Adres

Peperstraat 49a
5975 BT Sevenum
06-30182704 (Babygroepen Pippeloentje en Kroezebetje)
06-30760618 (Peutergroepen Otje en Floddertje)
ratjetoe@kinderopvanghetnest.nl

Contactpersoon

Lynn van den Berg
06-44831735
lynn.vandenberg@kinderopvanghetnest.nl

Registratie LRK

KDV/PSZ: 176548440

Rondleiding aanvragen

Zijn jullie op zoek naar passende kinderopvang voor jullie kind? Je kunt bij ons altijd een vrijblijvende rondleiding aanvragen

Lees meer

  Tijden Uurtarief 2024
Reguliere dagopvang Vaste dag / dagdeel in de week
Jaarabonnement (52 weken) 7:30 – 18:00 uur
(7:30 – 12:45 uur / 12:45 – 18:00 uur)
€ 10,16
Schoolabonnement (40 weken) 7.30 – 18.00 uur
(7:30 – 12:45 uur / 12:45 – 18:00 uur)
€ 10,16
Flexibele opvang (alleen voor bestaande contracten 2021) Minimale afname is gemiddeld 2 dagdelen per week € 11,18
Incidentele opvang Per halve dag of een hele dag € 10,16

De GGD inspecteert en houdt toezicht op onze locaties. Het toezicht richt zich op de veiligheid, de gezondheid, de dagelijkse praktijk en de pedagogische kwaliteit. Klik bij contact op het LRK-nummer van de locatie waarvan je het GGD-inspectierapport wilt inzien. De GGD inspectierapporten liggen ook ter inzage op de locaties.

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderopvangvoorzieningen (kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders) geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen. Deze eisen staan in de Wet Kinderopvang. Alle kinderopvangvoorzieningen van Kinderopvang 't Nest staan geregistreerd in het LRK. Het LRK heeft een speciale website. Op deze website vind je de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen in Nederland. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst. Iedere kinderopvangvoorziening in het LKR heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang staat.