Buitenschoolse opvang

Opvoeden doen we samen

Voor of na een dag op school, komt jullie kind bij onze buitenschoolse opvang. Kinderen beginnen de dag rustig, soms met een ontbijt, bij de voorschoolse opvang. Tijdens de naschoolse opvang krijgt jullie kind de ruimte om zelf activiteiten te ontplooien. Ze leren daardoor veel op sociaal emotioneel gebied. 

In een veilige omgeving

Ieder kind is welkom! De basis van onze opvang is een veilige en vertrouwde omgeving. Ieder kind heeft een mentor waar hij alles mee kan bespreken. Of het nu iets leuks is, iets nieuws wat jullie kind wil proberen of een probleem waar jullie kind tegenaan loopt. Een mentor zorgt voor een veilige basis en staat altijd voor zijn kinderen en de ouders klaar. 

Met actief spel

Na schooltijd worden de kinderen op school opgehaald door onze pedagogisch medewerkers. Zij zorgen ervoor dat de kinderen veilig naar de opvang gebracht worden. Na samen wat gedronken te hebben, bieden we de kinderen een activiteitenprogramma aan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen veel bewegen en in de buitenlucht spelen. Onze speelterreinen zijn daar op ingericht. 

Iedere dag op ontdekking

Door een uitgebreid activiteitenaanbod dat afgestemd is wat kinderen graag doen, stimuleren we hen om elke dag weer op ontdekking te gaan. Jullie kind heeft daarbij zelf de keuze om deel te nemen aan een activiteit of iets anders te gaan doen. Met de activiteiten worden verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd en wordt gestimuleerd dat kinderen samen optrekken. Zo leren ze om samen dingen te doen.