Kinderopvang 't Nest
VVE

VVE

Goed voorbereid naar de basisschool met VVE

De peuterspeelzaal is belangrijk voor de ontwikkeling van jullie kind. Daarom hebben de pedagogisch medewerkers een VVE scholing gevolgd. Door leuke en uitdagende spelactiviteiten aan te bieden leren kinderen op meerdere ontwikkelingsgebieden, zoals taal, rekenvaardigheden, motoriek en sociaal-emotioneel vlak. Dat doen we door te spelen in een huishoek, bouwhoek met een zand/water tafel en natuurlijk spelen we ook lekker buiten.

Het is belangrijk om samen met jullie, de ouders, te kijken hoe we jullie kinderen steeds een stapje verder kunnen brengen zodat ze een fijne start op de basisschool kunnen maken. Samen stimuleren we jullie kind om de wereld om zich heen te ontdekken.

Wat is VVE?

Vroeg- en voorschoolse educatie is erop gericht om je kind extra ondersteuning te bieden op de peuteropvang of kinderopvang met betrekking tot bepaalde ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld de taalontwikkeling.  Op onze locaties voor peuteropvang wordt daarvoor het speciaal ontwikkelde programma, Startblokken, ingezet. Zo wordt onder andere aandacht besteed aan de taalontwikkeling door vaak voor te lezen en veel spelactiviteiten aan te bieden waarbij we de kinderen uitdagen om taal te gebruiken. Kinderen worden op die manier spelenderwijs gestimuleerd.

Bijna alle locaties zijn VVE gecertificeerd. Zo helpen we mee om alle kinderen een goede start te laten maken op de basisschool.


Wanneer kun je gebruik maken van vroeg- en voorschoolse educatie?

In principe kunnen alle peuters gebruik maken van de vroeg- en voorschoolse educatie. Of je nu wel of geen VVE indicatie hebt. Het verschil zit hem in het extra stukje zorg dat geboden wordt aan kinderen met die indicatie.

Kinderen worden van kleins af aan regelmatig gezien op het consultatiebureau. Het consultatiebureau kan op basis van hun bevindingen een kind de zogenaamde vve-indicatie geven. Maar ook onze zorg coördinator en onze voorschoolse ib-er kunnen in samenspraak met het consultatiebureau zich inspannen voor een indicatie. Krijgt jullie kind die indicatie? Dan kun je gebruik maken van een van onze vele VVE-locaties. De gemeente vergoedt dan een groot deel van de kosten voor peuteropvang. Bekijk de kosten op onze pagina met tarieven.