Oudercommissie
Oudercommissie

Oudercommissie

Oudercommissie komt op voor ouder en kind

Op alle locaties van Kinderopvang 't Nest kun je in de oudercommissie als 't Nest-ouder opkomen voor de belangen van ouder en kind. Daar waar meerdere soorten opvang geïntegreerd zijn is er een gezamenlijke oudercommissie. Gevraagd en ongevraagd denk je als ouder in de oudercommissie mee over allerlei beleidsmatige en praktische zaken: openingstijden, tarieven, voeding, pedagogiek, veiligheid en gezondheid. Als oudercommissielid onderhoud je nauwe contacten met de clustermanager of senior pedagogisch medewerker.

Je kunt als lid van een oudercommissie ook deelnemen aan de centrale oudercommissievergadering en daar meedenken en advies uitbrengen over het beleid op organisatieniveau. De directie van Kinderopvang 't Nest stelt het 'klankbord' van deze centrale vergadering met leden van oudercommissies voor strategische beleidszaken zeer op prijs.