Kinderopvang 't Nest

Pedagogische kwaliteit

Iedereen draagt hoe dan ook zijn steentje bij aan kwaliteit! 

Bij ’t Nest hechten we aan pedagogische kwaliteit. Vanuit de pedagogische uitgangspunten werken we aan kwaliteit. Het pedagogisch kwaliteitsteam ontwikkelt, implementeert en borgt het pedagogisch beleid. De pedagogisch coaches zorgen mede voor de implementatie van het pedagogisch beleid op de groep. Samen met de pedagogisch medewerker staan zij stil bij de werkwijze op de groep, vanuit het denken in kansen en mogelijkheden. Door in het team elkaars talenten te benutten en ervaringen te delen. We leren door te doen en doen het samen!

Dit doen we door:

  • Naar jullie kinderen te luisteren en te observeren om zo opzoek te gaan naar de eigenheid van jullie kind.

Meespelen met de peuters in de winkel en luisteren naar hun spel, maar ook door veel op de grond te spelen in de babygroep. Zo ontdekken we wat jullie kind graag doet en stimuleren we jullie kind om op ontdekking te gaan. 

20230601_152705.jpg
beestjes zoeken - Schakel.jpg
  • Uitgaan van de talenten en de sterktes van jullie kinderen.

Kinderen tonen initiatieven en daar gaan we graag in mee. Dat betekent dat we ons eigen plan parkeren en meegaan met het enthousiasme van de kinderen. Zo kan het gebeuren dat de oudere kinderen van de BSO een speurtocht bedenken voor de jongere kinderen.

  • Goede afstemming met jullie, de ouders.

We hebben een ouderportaal waar we mooie momenten van jullie kind delen door een foto te sturen, maar nodigen jullie ook uit om over de ontwikkeling van jullie kind te praten.

De informele gesprekjes bij het halen en brengen ervaren we als waardevol. 

  • We creëren een fijne plek waar iets te beleven valt, waar kansen gecreëerd worden om jullie kinderen uit te dagen en stappen te zetten in hun ontwikkeling.

Ontdekken, onderzoeken en verwonderen!! In de babygroep hebben we schattenmandjes met een aantal schatten erin, bijv. 4 verschillend gekleurde bakjes. In de peutergroep staat een aantal weken een thema centraal, bijv. beestjes in de sloot. Alles richt zich op de sloot. De BSO kinderen worden betrokken bij het aanbod, de indeling is iedere middag hetzelfde, de invulling steeds anders.

  • Ruimte te geven aan het initiatief van kinderen binnen een structuur van veiligheid en duidelijkheid.

Voorspelbaarheid en rust vormt in de babygroep de basis.

We gaan graag de echte wereld in opzoek naar avontuurlijk spelen zodat kinderen zichzelf goed leren kennen. Dat betekent grenzen verleggen ook voor ons zelf! In bomen klimmen of struinen door het bos, maar ook onder een steen valt veel te zien en te beleven.

DSC_0263.JPG
_MG_06562.jpg
  • Intens te genieten als kinderen het naar hun zin hebben bij ons!!!!

Als jullie kinderen met rode wangen, de tong uit de mond spelen, niet willen stoppen met hun spel dan weten we dat we de juiste keuzes hebben gemaakt.

Als jullie kind op de BSO vraagt of hij een keer een vriendje mee mag nemen, dan weet je dat hij het naar zijn zin heeft. Die momenten delen we met elkaar door elkaar er op te wijzen en elkaar zo te inspireren in ons mooie werk.