Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Samen zijn we ’t Nest

’t Nest: een warme plek, een plek die vertrouwen geeft en als een thuis voelt. ’t Nest: waar een hoeveelheid van takjes zorgt voor beschutting, waar de veertjes en het mos zorgen voor warmte en aandacht en waar we koesteren dat we allemaal anders zijn, maar waar iedereen erbij hoort!                        

In dit pedagogisch beleid laten we zien hoe er binnen ’t Nest gewerkt wordt. Het geeft duidelijkheid aan iedereen die verbonden is met het ’t Nest.

Het pedagogisch beleid geeft richting en houvast in ons dagelijks werk met jullie kinderen en stimuleert ons om met elkaar in gesprek te blijven over de dingen de we doen en waarom we dat zo doen. Dat maakt ons werk zo leuk en uitdagend. Zo werken we aan onze pedagogische kwaliteit! Bekijk hier een aantal voorbeelden.

We zien jouw kracht
Door onze positieve benadering ontwikkelt jullie kind een positief zelfbeeld. Jullie kind weet dat hij gewaardeerd wordt en al veel zelf kan. We laten dat zien door je kind elke keer het gevoel te geven dat we blij zijn dat hij er weer is!

meisje.jpg
20230202_105740.jpg

Wij zijn nieuwsgierig

In onze benadering naar jullie kind stellen we de behoefte van jullie kind centraal. Wat doet hij graag, waar speelt hij graag mee, wat raakt hem? We kijken en luisteren goed naar wat kinderen zelf aangeven en sluiten hierbij aan. We genieten van de stappen die jullie kind maakt.

Wij bezorgen je een glimlach

Je veilig voelen en weten dat je erbij hoort is belangrijk voor groei en ontwikkeling van je kind. Werkelijke aandacht, weten hoe de dag verloopt door vaste routines in de groep. In je eigen tempo en op je eigen manier de wereld kunnen ontdekken.

Samen zorgen we voor groei

We zijn altijd op zoek naar de eigenheid van een kind. Kinderen laten al heel jong hun dynamiek zien. We bieden ruimte en uitdaging en stimuleren jullie kind om zelf keuzes te maken: je eigen brood smeren of een oplossing bedenken bij een probleem.

Samen staan we sterk

Het is waardevol om een warm contact te hebben met ouders en anderen uit de leefomgeving van jullie kind. Zo kunnen we samen optrekken en elkaar sterker maken als het gaat om de ontwikkeling van jullie kind. Maar ook met scholen, sportverenigingen, bibliotheek werken we samen. Zo creëren we een mooie uitdagende plek voor jullie kind.

Samen met anderen

We stimuleren positief contact en samenspel bij kinderen. We zijn allemaal anders. Je kind ontdekt verschillen en overeenkomsten tussen kinderen en leert daar op een respectvolle manier mee om te gaan.

Pedagogisch werkplan

Daarnaast is op elke locatie een eigen pedagogisch werkplan aanwezig. Hierin is weergegeven hoe het pedagogisch beleid wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk van die specifieke locatie. Elke locatie brengt zijn eigen ‘kleuraccenten’ aan, passend bij de ligging en mogelijkheden van die locatie. Het beschrijft zaken als de samenstelling en grootte van de groepen, welke activiteiten er zijn en hoe er met de kinderen wordt omgegaan. Het laat zien ’dit is hoe wij het pedagogisch beleid hebben ingekleurd, dit zijn onze kleuraccenten!’.

Dit locatie specifieke werkplan kan worden opgevraagd en ingezien op de betreffende locatie.

KC Stip hondentraining 2.jpg