Kinderopvang 't Nest

Pedagogisch beleid

De indeling van de pedagogische doelstellingen is ontleend aan het model van M.Riksen-Walraven. Het model omvat 5 doelstellingen:

  1. Het bieden van een gevoel van veiligheid (emotionele veiligheid) en vertrouwen;
  2. Het bieden van uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden;
  3. Het bevorderen van persoonlijke competentie;
  4. Het bevorderen van sociale competentie;
  5. Het eigen maken van waarden, normen, cultuur.
    (in dit pedagogisch beleid vormt punt 2 een extra aanvulling).

Ons volledig Pedagogisch Beleidsplan kun je hieronder downloaden. Hierin staat beschreven wat onze visie is op de begeleiding van kinderen. Het is de basis van waaruit wij werken binnen onze kindercentra. Het laat zien ‘dit is wie we zijn en waar we voor gaan; dit is onze ‘kleur’!.

Pedagogisch werkplan

Daarnaast is op elke locatie een eigen pedagogisch werkplan aanwezig. Hierin is weergegeven hoe het pedagogisch beleid wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk van die specifieke locatie. Elke locatie brengt zijn eigen ‘kleuraccenten’ aan, passend bij de ligging en mogelijkheden van die locatie. Het beschrijft zaken als de samenstelling en grootte van de groepen, welke activiteiten er zijn en hoe er met de kinderen wordt omgegaan. Het laat zien ’dit is hoe wij het pedagogisch beleid hebben ingekleurd, dit zijn onze kleuraccenten!’.

 

Dit locatie specifieke werkplan kan worden opgevraagd en ingezien op de betreffende locatie.

meisje.jpg