Raad van Toezicht
Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van de Directeur Bestuurder en op de algemene gang van zaken van Kinderopvang 't Nest. Onze Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

  • Stan Timmermans, Voorzitter
  • Peter Aben, Lid
  • Bert Tjeertes, Lid
  • Diana Zijlmans, Lid
  • Erik Wissink, Lid