‘t Nest

‘t Nest

In 1990 is Kinderopvang ’t Nest gestart als Stichting Kinderopvang Grubbenvorst. Gedurende de jaren is de organisatie gegroeid naar 30 locaties met meer dan 250 bevlogen medewerkers. We zijn tot deze omvang gekomen door meerdere fusies en overnames. Zo bundelden op 1 januari 2013 Stichting Kinderopvang Grubbenvorst en Stichting Dynamiek Samenspel hun krachten om kwalitatief goede kinderopvang en peuterspeelzaalwerk aan te kunnen bieden. In 2017 werd een samenwerking gerealiseerd tussen Kinderopvang ’t Nest en SPV/Kinderwereld. In 2019 is gastouderbureau Pierewiet onderdeel geworden van onze organisatie. Daarmee hebben we alle soorten opvang in huis: dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. 

Algemene voorwaarden

Op al onze diensten in de kindercentra zijn de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang van toepassing, zoals opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang. Dit is de branchevereniging voor ondernemers in de kinderopvang. We wijzen je er graag op dat wij een opzegtermijn van 1 maand, vanaf de dag van opzeggen, hanteren.