header2

Neem gerust contact met ons op

Plaatsingsbeleid

Kinderopvang  ‘t Nest streeft er naar om uw kind tijdig een passende plaats aan te bieden bij de opvang van uw keuze. Om dit in goede banen te leiden werken we met een zogenaamd plaatsingsbeleid.

Aanmelden nieuw kind

Voor het aanmelden van nieuwe kinderen hanteert Kinderopvang 't Nest onderstaande regels:

  • Inschrijven voor de kinderopvang kan vanaf het moment dat de (vermoedelijke) geboortedatum bekend is.
  • Inschrijven voor de peuterspeelzaal kan als het kind 1 jaar of ouder is.
  • Inschrijven voor de BSO kan vanaf het moment dat u weet dat u uw kind gebruik wilt laten maken van de BSO. Bij voorkeur zo ruim mogelijk voor de gewenste startdatum.
  • Indien u reeds gebruik maakt van opvang binnen Kinderopvang 't Nest, dan ontvangt u als uw kind 3,5 jaar is een bericht van ons of u gebruik wenst te maken van de BSO.

Om uw kind bij ons aan te melden, maakt u gebruik van het (digitale) inschrijfformulier op de website. Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen door ons in behandeling genomen worden. Wanneer de aanvraag in de (nabije) toekomst ligt en/of er niet direct plaats is op de door u gewenste locatie, dagen en/of tijdstippen, komt uw kind op een wachtlijst.

Plaatsingsovereenkomst

Zodra er een plaats beschikbaar is voor uw kind, doen wij u een plaatsingsaanbod in de vorm van een plaatsingsovereenkomst. Door ondertekening van de plaatsingsovereenkomst gaat u een contract aan met ’t Nest en verklaart u zich akkoord met het dienstenaanbod en de bijbehorende tarieven, evenals de algemene voorwaarden zoals die op onze website vermeld staan. De plaatsingsovereenkomst dient vóór de eerste opvangdag ondertekend bij ons retour te zijn. Hiermee wordt de plaatsing van uw kind definitief.

Plaatsing

Minimaal twee weken voordat de opvang van uw kind start, nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek op de betreffende locatie en groep. Betreft het een spoedplaatsing dan vindt het gesprek zo snel als mogelijk plaats.

Doel van het gesprek is om ouders en hun kind(eren) voorafgaand aan de eerste opvangdag kennis te laten maken met de locatie en de pedagogisch medewerkers. Daarnaast worden ook de bijzonderheden van de kinderen doorgenomen. Ook worden er afspraken gemaakt over hoe de wenperiode voor het kind zo prettig mogelijk kan verlopen.

Opzeggen en wijzigen

Elke opzegging of structurele wijziging dient u schriftelijk, via de website, door te geven met een opzegtermijn van één maand. Dat betekent dat als u op 25 oktober uw wijziging/opzegging aan ons doorgeeft, dan wijzigt/stopt het contract op 25 november. De opzegging bij een flexibel contract dient voor de 1e of 16e van de eerstvolgende maand plaats te vinden.


 


Website door Forwart sitemap