header2

Neem gerust contact met ons op

Plaatsingsbeleid

Kinderopvang 't Nest streeft ernaar om uw kind tijdig een passende plaats aan te bieden bij de opvang van uw keuze. Om dit zo goed en eerlijk mogelijk te doen, werken we met een duidelijk omschreven plaatsingsbeleid. Onderstaand vindt u dit verkort weergegeven.

Aanmelden nieuw kind

Voor het aanmelden van kinderen hanteert Kinderopvang 't Nest onderstaande regels:

  • Inschrijven voor de kinderopvang kan vanaf het moment dat de (vermoedelijke) geboortedatum bekend is
  • Inschrijven voor de peuterspeelzaal kan als het kind 1 jaar of ouder is

Om uw kind bij ons aan te melden, maakt u gebruik van het (digitale) inschrijfformulier op deze site. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Wanneer de aanvraag in de (nabije) toekomst ligt en/of er niet direct plaats is op de door u gewenste locatie, dagen en/of tijdstippen, komt uw kind op een wachtlijst.

Wachtlijst

Plaatsing geschiedt op volgorde van (binnenkomst van) aanmelding, rekening houdend met de door u opgegeven ingangsdatum, voorkeurlocatie en opvangtijden. Hierbij hanteren we de volgende voorrangsregels:

  1. Plaatsing kinderen van personeelsleden werkzaam bij Kinderopvang 't Nest;
  2. Aan reeds geplaatste kinderen waarvan de ouders dagdelen willen wisselen of willen uitbreiden (op datum van schriftelijk verzoek);
  3. Aan broertjes en zusjes van reeds geplaatste kinderen;
  4. Op volgorde van datum aanmelding.

Plaatsingsaanbod

Zodra er een plaats vrijkomt voor uw kind, doen wij u een plaatsingsaanbod in de vorm van een plaatsingsovereenkomst. Na ondertekening van de plaatsingsovereenkomst is de plaatsing definitief.

Plaatsing

Minimaal twee weken voordat de opvang van uw kind start, nodigen we uit voor een kennismakingsgesprek op de betreffende locatie en groep. Betreft het een spoedplaatsing dan vindt het gesprek zo snel als mogelijk plaats. Doel van het gesprek is ouders en leiding voorafgaand aan de eerste opvangdag kennis te laten maken met elkaar en bijzonderheden over het kind te bespreken. Ook worden er afspraken gemaakt over hoe de wenperiode voor het kind zo prettig mogelijk kan verlopen.

Wijziging/uitbreiding

Wanneer u structureel van dag(delen) wilt ruilen of extra dag(delen) wilt afnemen, moet u een schriftelijke aanvraag indienen. Deze wordt op volgorde van binnenkomst behandeld. Het betreft dan een mutatie

Opzeggen en beëindiging

Zowel voor volledige als gedeeltelijke plaatsing geldt een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient voor de 1e of 16e van de eerstvolgende maand schriftelijk plaats te vinden.


Website door Forwart sitemap