header2

Neem gerust contact met ons op

Plaatsingsbeleid

Kinderopvang  ‘t Nest streeft er naar om uw kind tijdig een passende plaats aan te bieden bij de opvang van uw keuze. Om dit in goede banen te leiden werken we met een zogenaamd plaatsingsbeleid.

Aanmelden nieuw kind

Voor het aanmelden van nieuwe kinderen hanteert Kinderopvang 't Nest onderstaande regels:

  • Inschrijven voor de kinderopvang kan vanaf het moment dat de (vermoedelijke) geboortedatum bekend is.
  • Inschrijven voor de peuterspeelzaal kan als het kind 1 jaar of ouder is.
  • Inschrijven voor de BSO doet u voordat het kind 4 jaar wordt en is uw kind al ouder dan 4 jaar dan doet u dit zo spoedig mogelijk.

Om uw kind bij ons aan te melden, maakt u gebruik van het (digitale) inschrijfformulier op de website. Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen door ons in behandeling genomen worden. Wanneer de aanvraag in de (nabije) toekomst ligt en/of er niet direct plaats is op de door u gewenste locatie, dagen en/of tijdstippen, komt uw kind op een wachtlijst.

Wachtlijst

Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding, rekening houdend met de door u opgegeven ingangsdatum, voorkeurlocatie en opvangtijden. Hierbij hanteren we de volgende voorrangsregels:

  1. Kinderen met een speciale indicatie.
  2. Aan reeds geplaatste kinderen waarvan de ouders dagdelen willen wisselen of willen uitbreiden (op datum van schriftelijk verzoek);
  3. Aan broertjes en zusjes van reeds geplaatste kinderen;
  4. Op volgorde van datum aanmelding.

Plaatsingsovereenkomst

Zodra er een plaats beschikbaar is voor uw kind, doen wij u een plaatsingsaanbod in de vorm van een plaatsingsovereenkomst. Door ondertekening van de plaatsingsovereenkomst gaat u een contract aan met ’t Nest en verklaart u zich akkoord met het dienstenaanbod en de bijbehorende tarieven, evenals de algemene voorwaarden zoals deze op onze website vermeld staan. Na ondertekening van de plaatsingsovereenkomst is de plaatsing definitief en deze dient voor de eerste opvangdag getekend te zijn.

Plaatsing

Minimaal twee weken voordat de opvang van uw kind start, nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek op de betreffende locatie en groep. Betreft het een spoedplaatsing dan vindt het gesprek zo snel als mogelijk plaats.

Doel van het gesprek is om ouders en hun (kind)eren voorafgaand aan de eerste opvangdag kennis te laten maken met de locatie en de pedagogisch medewerkers. Daarnaast worden ook de bijzonderheden van de kinderen doorgenomen. Ook worden er afspraken gemaakt over hoe de wenperiode voor het kind zo prettig mogelijk kan verlopen.

Opzeggen en wijzigen

Elke opzegging of structurele wijziging dient u schriftelijk, via de website, door te geven met een opzegtermijn van één maand. Dat betekent dat als u op 25 oktober uw wijziging/opzegging aan ons doorgeeft, dan wijzigt/stopt het contract op 25 november. De opzegging bij een flexibel contract dient voor de 1e of 16e van de eerstvolgende maand plaats te vinden.


 


Website door Forwart sitemap