't Zwingelke

Melderslo

Welkom bij ’t Zwingelke. Wij bieden een vertrouwde omgeving waar kinderen zich veilig voelen. Door deze veilige omgeving krijgen kinderen de ruimte om zichzelf te zijn, te groeien en te ontwikkelen. Spelenderwijs leren ze van elkaar, ontwikkelen ze hun sociale vaardigheden en leren ze met hun emoties om te gaan.

In onze grote speelzaal wordt dagelijks gespeeld: heerlijk klimmen en klauteren of juist tenten bouwen. Ook buiten hebben we een heerlijke speelruimte en de oudere BSO kinderen maken gebruik van de skatebaan. Deze ruimtes worden volop gebruikt in ons activiteitenaanbod. 

Vervroegde opvang (vanaf 7:00 uur) en verlengde opvang (tot 18:30 uur) is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Geef op het inschrijf-/mutatieformulier aan dat jullie hiervan gebruik willen maken. Wij nemen dan contact met jullie op om de mogelijkheden te bespreken.

 • 52 weken dagopvang jaarabonnement of 40 weken dagopvang schoolabonnement
 • Tijdsblokken:
  • Ma t/m vr: 07:30 – 12:45 uur (ochtend)
  • Ma t/m vr: 12:45 – 18:00 uur (middag)
  • Ma t/m vr: 07:30 – 18:00 uur (hele dag)
 • Minimaal twee dagdelen per week
 • 40 weken peuteropvang
 • Tijdsblokken:
  • Ma t/m vr: 08:30 – 12:30 uur
 • Minimaal twee dagdelen per week
 • Opvang tijdens schooldagen
 • Tijdsblokken:
  • Ma t/m vr: 07:30 – 08:30 uur
 • Opvang tijdens schooldagen
 • Tijdsblokken:
  • Ma, di, do, vr: 14:15 – 18:00 uur
  • Wo: 12:30 – 18:00 uur
 • Opvang tijdens schoolvrije dagen
 • Tijdsblokken:
  • Ma t/m vr: 07:30 – 12:45 uur (ochtend)
  • Ma t/m vr: 12:45 – 18:00 uur (middag)
  • Ma t/m vr: 07:30 – 18:00 uur (hele dag)

Adres

Beemdweg 6
5962 AT Melderslo
077-3744145
zwingelke@kinderopvanghetnest.nl

Contactpersoon

Hilde Kleuskens
06-45774219
hilde.kleuskens@kinderopvanghetnest.nl

Registratie LRK

KDV/PSZ: 154933363
BSO: 649537439

  Tijden Uurtarief 2023
Reguliere dagopvang Vaste dag / dagdeel in de week
Jaarabonnement (52 weken) 7:30 – 18:00 uur
(7:30 – 12:45 uur / 12:45 – 18:00 uur)
€ 8,75 (2022)
€ 9,38 (2023)
Schoolabonnement (40 weken) 7.30 – 18.00 uur
(7:30 – 12:45 uur / 12:45 – 18:00 uur)
€ 8,75 (2022)
€ 9,38 (2023)
Flexibele opvang (alleen voor bestaande contracten 2021) Minimale afname is gemiddeld 2 dagdelen per week € 9,63 (2022)
€ 10,32 (2023)
Incidentele opvang Per halve dag of een hele dag € 8,75 (2022)
€ 9,38 (2023)
  Tijden Uurtarief 2023
Peuteropvang 4 uur per dagdeel € 8,75 (2022)
€ 9,38 (2023)
Peuteropvang gemeente Horst (gemeentetarief)* 4 uur per dagdeel € 0,34 (2022)
€ 0,36 (2023)
Peuteropvang gemeente Venray* 4 uur per dagdeel Inkomensafhankelijk, volgens VNG adviestabel
  Tijden Uurtarief 2023
Voorschoolse / naschoolse opvang Einde schooltijd tot 18:00 uur € 7,52 (2022)
€ 8,06 (2023)
Schoolvrije dagen i.c.m. voorschoolse / naschoolse opvang Aantal op te nemen uren zoals overeengekomen in het contract € 7,52 (2022)
€ 8,06 (2023)
Incidentele schoolvrije dagen (indien je geen schoolvrije dagen pakket afneemt) € 9,41 (2022)
€ 10,09 (2023)
Flexibele opvang (alleen voor bestaande contracten 2021) Minimale afname is gemiddeld 1 dagdeel (vso/nso) per week € 8,27 (2022)
€ 8,87 (2023)
Incidentele opvang Per dagdeel € 7,52 (2022)
€ 8,06 (2023)
Kort dagdeel tot 16:30 uur op woensdag en vrijdag voor bestaande contracten € 8,27 (2022)
€ 8,87 (2023)

De GGD inspecteert en houdt toezicht op onze locaties. Het toezicht richt zich op de veiligheid, de gezondheid, de dagelijkse praktijk en de pedagogische kwaliteit. Klik bij contact op het LRK-nummer van de locatie waarvan je het GGD-inspectierapport wilt inzien. De GGD inspectierapporten liggen ook ter inzage op de locaties.

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderopvangvoorzieningen (kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders) geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen. Deze eisen staan in de Wet Kinderopvang. Alle kinderopvangvoorzieningen van Kinderopvang 't Nest staan geregistreerd in het LRK. Het LRK heeft een speciale website. Op deze website vind je de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen in Nederland. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst. Iedere kinderopvangvoorziening in het LKR heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang staat.