Kinderopvang 't Nest
Zaterdag 18 mei Open Dag in alle Kindcentra

Zaterdag 18 mei Open Dag in alle Kindcentra

Kinderopvang ’t Nest houdt op zaterdag 18 mei een open dag voor iedereen die geïnteresseerd is in de kinderopvanglocaties van ’t Nest verspreid over de kernen van Horst aan de Maas.

Zelf zien en ervaren

Ieder kindcentrum van ’t Nest is uniek en bijzonder. Zelf zien en ervaren blijft de beste kennismaking die we kunnen bedenken. Alle locaties van kinderopvang ’t Nest openen daarom hun deuren op zaterdag 18 mei van 10.00 uur -13.00 uur. Tijdens de open dag worden bezoekers rondgeleid op de kinderdagverblijven, peuteropvanglocaties en centra voor buitenschoolse opvang. We laten graag zien hoe leuk onze kinderopvang is en wat de meerwaarde is voor het kind zelf. De open dag is voor iedereen:( aanstaande) ouders, familie van kinderen, leerkrachten van het basisonderwijs of geïnteresseerde buurtbewoners.

Iedereen is welkom.