Kindcentrum De Bottel

Lottum

Laat jullie peuter alvast kennismaken met de omgeving van de basisschool! ’t Bottelke is gevestigd in de school en leren ook om met grotere kinderen om te gaan. Zo komen kinderen uit de bovenbouw bij ons voorlezen, kunnen de peuters gebruik maken van het speelleerplein van de onderbouw en spelen we gezamenlijk buiten. Groot voordeel: er is een mooie groene tuin aangelegd, waarin kinderen volop kunnen ontdekken.

Belangrijk uitgangspunt in de thema’s die we behandelen is de vreedzame school. Dit is een compleet programma met het oog op sociale competentie en democratisch burgerschap. Dit gecombineerd met de locatie in school, zorgt ervoor dat kinderen zich vertrouwd voelen op school en een soepele overstap kunnen maken.

Vervroegde opvang (vanaf 7:00 uur) en verlengde opvang (tot 18:30 uur) is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Geef op het inschrijf-/mutatieformulier aan dat jullie hiervan gebruik willen maken. Wij nemen dan contact met jullie op om de mogelijkheden te bespreken.

 • 40 weken peuteropvang
 • Tijdsblokken:
  • Ma, di, do, vr: 08:30 – 12:30 uur
 • Minimaal twee dagdelen per week
 • Opvang tijdens schooldagen
 • Tijdsblokken:
  • Ma, di, do, vr: 07:30 – 08:30 uur

Vanaf schooljaar 2024-2025 wordt er naschoolse opvang geboden bij Kindcentrum de Bottel. Onderstaande geldt dan:

 • Opvang tijdens schooldagen
 • Tijdsblokken:
  • Ma, di, do, vr: 14:30 – 18:00 uur

Adres

Horsterdijk 2
5973 PN Lottum
06-44031934
bottel@kinderopvanghetnest.nl

Contactpersoon

Marloes Stegmeijer
06-19651762
marloes.stegmeijer@kinderopvanghetnest.nl

Registratie LRK

KDV/PSZ: 677801373
BSO: 171319114

Rondleiding aanvragen

Zijn jullie op zoek naar passende kinderopvang voor jullie kind? Je kunt bij ons altijd een vrijblijvende rondleiding aanvragen

Lees meer

  Tijden Uurtarief 2024
Peuteropvang 4 uur per dagdeel € 10,16
Peuteropvang gemeente Horst (gemeentetarief)* 4 uur per dagdeel € 0,41
Peuteropvang gemeente Venray* 4 uur per dagdeel Inkomensafhankelijk, volgens VNG adviestabel
  Tijden Uurtarief 2024
Voorschoolse / naschoolse opvang Einde schooltijd tot 18:00 uur € 8,73
Schoolvrije dagen i.c.m. voorschoolse / naschoolse opvang Aantal op te nemen uren zoals overeengekomen in het contract € 8,73
Incidentele schoolvrije dagen (indien je geen schoolvrije dagen pakket afneemt) € 10,93
Flexibele opvang (alleen voor bestaande contracten 2021) Minimale afname is gemiddeld 1 dagdeel (vso/nso) per week € 9,61
Incidentele opvang Per dagdeel € 8,73
Kort dagdeel tot 16:30 uur op woensdag en vrijdag voor bestaande contracten € 9,61

De GGD inspecteert en houdt toezicht op onze locaties. Het toezicht richt zich op de veiligheid, de gezondheid, de dagelijkse praktijk en de pedagogische kwaliteit. Klik bij contact op het LRK-nummer van de locatie waarvan je het GGD-inspectierapport wilt inzien. De GGD inspectierapporten liggen ook ter inzage op de locaties.

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderopvangvoorzieningen (kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders) geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen. Deze eisen staan in de Wet Kinderopvang. Alle kinderopvangvoorzieningen van Kinderopvang 't Nest staan geregistreerd in het LRK. Het LRK heeft een speciale website. Op deze website vind je de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen in Nederland. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst. Iedere kinderopvangvoorziening in het LKR heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang staat.