BSO ’t Stekske

Venray

Welkom bij BSO ’t Stekske. Op onze locatie wordt buitenschoolse opvang aangeboden in een fijne binnenruimte en net vernieuwd speelplein. Wist je dat we een eigen Kinderraad hebben? Zo hebben kinderen inspraak op de activiteiten die op de opvang gedaan worden. De kinderen krijgen de vrijheid om met ideeën te komen en samen bepalen we welke activiteiten we uitvoeren. Een mooi leerproces voor kinderen. Komt jullie kind ook van onze opvang genieten?

Vervroegde opvang (vanaf 7:00 uur) en verlengde opvang (tot 18:30 uur) is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Geef op het inschrijf-/mutatieformulier aan dat jullie hiervan gebruik willen maken. Wij nemen dan contact met jullie op om de mogelijkheden te bespreken.

 • Opvang tijdens schooldagen
 • Tijdsblokken:
  • Ma t/m vr: 07:30 – 08:30 uur
 • Reguliere en/of flexibele opvang mogelijk
 • Opvang tijdens schooldagen
 • Tijdsblokken:
  • Ma, di, do: 14:30 – 18:00 uur
  • Wo: 12:15 – 16:30 uur / 12:15 – 18:00 uur
  • Vr: 12:00 – 16:30 uur / 12:00 – 18:00 uur
  • Vr: 14:30 – 16:30 uur / 14:30 – 18:00 uur
 • Reguliere en/of flexibele opvang mogelijk
 • Opvang tijdens schoolvrije dagen
 • Tijdsblokken:
  • Ma t/m vr: 07:30 – 12:45 uur (ochtend)
  • Ma t/m vr: 12:45 – 18:00 uur (middag)
  • Ma t/m vr: 07:30 – 18:00 uur (hele dag)

Adres

Kruidenlaan 161a
5803 BV Venray
06-16645183
bsolandweert@kinderopvanghetnest.nl

Contactpersoon

Daniëlle Holkamp
06-57427106
danielle.holkamp@kinderopvanghetnest.nl

Registratie LRK

BSO: 120603792

  Tijden Uurtarief 2021
Voorschoolse / naschoolse opvang Kort dagdeel (wo/vr tot 16:30 uur)
Lang dagdeel tot 18:00 uur
€ 8,05

€ 7,27
Schoolvrije dagen i.c.m. voorschoolse / naschoolse opvang Aantal op te nemen uren zoals overeengekomen in het contract € 7,27
Incidentele schoolvrije dagen (geen afname voorschoolse of naschoolse opvang) € 9,10
Flexibele opvang Minimale afname is gemiddeld 1 dagdeel (vso/nso) per week € 8,05
Incidentele opvang € 7,27

De GGD inspecteert en houdt toezicht op onze locaties. Het toezicht richt zich op de veiligheid, de gezondheid, de dagelijkse praktijk en de pedagogische kwaliteit. Klik bij contact op het LRK-nummer van de locatie waarvan je het GGD-inspectierapport wilt inzien. De GGD inspectierapporten liggen ook ter inzage op de locaties.

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderopvangvoorzieningen (kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders) geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen. Deze eisen staan in de Wet Kinderopvang. Alle kinderopvangvoorzieningen van Kinderopvang 't Nest staan geregistreerd in het LRK. Het LRK heeft een speciale website. Op deze website vind je de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen in Nederland. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst. Iedere kinderopvangvoorziening in het LKR heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang staat.

Documenten


Andere locaties in Venray

KC Veltum

KC Veltum

Venray

Meer informatie

KC De Hommel

KC De Hommel

Venray

Meer informatie

KC Krokodaris

KC Krokodaris

Venray

Meer informatie

KC Landweert – de Klimboom

KC Landweert – de Klimboom

Venray

Meer informatie

KC Petrus Banden

KC Petrus Banden

Venray

Meer informatie

KC Landweert - de Kruudwis

KC Landweert - de Kruudwis

Venray

Meer informatie