Kinderopvang 't Nest
Voorschool IB'er stel zich voor!!

Voorschool IB'er stel zich voor!!

Graag wil ik me aan u voorstellen. Mijn naam is Ria Peters, en sinds 1 februari 2018 ben ik gestart in de functie van intern begeleider (IB-er) voor de voorschoolse voorzieningen van de gemeente Venray. Met voorschoolse voorzieningen worden bedoeld, alle kinderopvangorganisaties in de gemeente Venray.

ria-peters.jpg

Wat houdt deze functie in?
De gemeente Venray wil de voorschoolse zorgstructuur versterken, en zodoende meer nadruk leggen op preventie. Om die reden is de functie van voorschools IB-er in het leven geroepen. De voorschools IB-er begeleidt en coördineert alles wat met zorg rondom jonge kinderen te maken heeft.
Een voorschoolse voorziening, dus een kinderopvang- of peuterspeelgroep, is vaak een van de eerste ontmoetingsplaatsen voor een kind, buiten het eigen gezin of familie. Ieder kind ontwikkelt zich anders, het ene kind ontwikkelt zich snel, het andere iets langzamer. Soms ontstaan er zorgen rondom een kind. Dit kan zijn bij ouders, maar ook bij de pedagogisch medewerker(s) van de voorschoolse voorziening. Deze zorgen worden altijd eerst met ouders besproken en zonodig wordt de IB-er betrokken. Samen wordt vervolgens besproken welke begeleiding en ondersteuning nodig en gewenst is, om deze zorgen aan te pakken. Ook is het belangrijk om, in het kader van passend onderwijs, de overdracht met de basisschool zo goed mogelijk vorm te geven, zodat een kind een goede start heeft op de basisschool.

Hoe gaat dit in z’n werk?
Uiteraard na overleg met ouders, kan een organisatie mij betrekken bij een ondersteuningsvraag. Liefst zo vroeg mogelijk, zodat we met de juiste signalering en observatie, het kind zo optimaal mogelijk kunnen ondersteunen. Dit kan middels observatie van het desbetreffende kind, in gesprekken met pedagogisch medewerkers, met ouders, of met andere instanties. Ik fungeer daarbij als een spin in het web van alle betrokken partijen.

Over mijzelf:
Ik ben al ruim 14 jaar werkzaam bij de Venrayse peuters. Tot 1 februari j.l. was dit als orthopedagoog voor de peuterspeelzalen binnen de gemeente Venray, en voor één van de kinderopvangorganisaties in Venray. In dat kader was ik al veelvuldig bezig met bovengenoemde werkzaamheden, dus het werk is voor mij heel vertrouwd. Ik was dan ook zeer verheugd toen de gemeente mij vroeg om mijn werkzaamheden met een nieuwe, algemene pet, uit te gaan voeren, dus voor álle kinderopvangorganisaties in de gemeente.