Header

Neem gerust contact met ons op

Nieuws

Tarieven 2015

14 november 2014

Als maatschappelijke aanbieder van kinderopvang streeft Kinderopvang ’t Nest naar kwalitatief goede kinderopvang. Wij zijn een betrouwbare partner voor ouders en kinderen en staan voor continuïteit in ons aanbod. Zoals gebruikelijk is met de oudercommissies overlegd over het aanbod en prijzen 2015. Ons all-in aanbod wordt ook in 2015 gerealiseerd tegen prijzen die op- of onder de vergoedingen norm van de overheid liggen. De overheid heeft de tabel kinderopvangtoeslag licht aangepast. Bovengenoemde wijzigingen kunnen van invloed zijn op uw tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Vanaf 21 november kunt u met behulp van onze rekentool een berekening maken voor uw ouderbijdrage in 2015. Wij adviseren u te berekenen welk aanbod, in financieel opzicht, het best passend voor u is.

Wilt u het nieuwe tarief weten van de dagopvang, peuterprogramma en/of buitenschoolse opvanglocatie waar u kind naartoe gaat, klik dan hier en kies vervolgens de desbestreffende locatie.

In 2015 wijzigt het aanbod Buitenschoolse opvang. Het aanbod gaat aansluiten op het aanbod zoals dit in de dagopvang geldt. Hierdoor kunt u in 2015 gaan kiezen uit 12, 8, 6 of 3 weken vakantieopvang. Het aanbod van 7 weken vakantieopvang gaat vervallen voor nieuwe aanmeldingen.

  • Heeft u momenteel een contract voor 7 vakantieweken, dan geldt 2015 als een overgangsjaar. U kunt uw keuze gedurende dit jaar nog ongewijzigd laten.
  • Per 1 januari 2016 vervalt de keuzemogelijkheid van 7 weken vakantie definitief. Dit betekent dat u vóór die tijd een keuze dient te hebben gemaakt voor een van de andere pakketten.
  • Mocht in 2015 een ander kind in uw gezin gebruik gaan maken van de buitenschoolse opvang, dan dient u voor dit kind te kiezen uit het nieuwe aanbod.

De maximale tegemoetkoming kinderopvangtoeslag door de overheid wordt in 2015 verhoogd:

  • Dagopvang : € 6,84 (2014: € 6,70)
  • BSO : € 6,38 (2014: € 6,25)

De ruilregeling, zoals vorig jaar is ingevoerd, blijft in 2015 van kracht. Dit betekent dat u een dagdeel per kwartaal mag ruilen. Ook de huidige compensatie- en service regeling blijft van kracht. De spelregels voor deze drie regelingen vindt u op onze website en/of in uw informatieboekje.

Op de landelijke feestdagen 1 januari, 2e Paasdag, 27 april, 5 mei (vijfjaarlijks, waaronder ook in 2015) Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag zijn wij gesloten. Op 24 december en 31 december sluiten wij om 16.00 uur de deuren. Op carnavalsmaandag en de vrijdag na Hemelvaart zijn onze locaties gesloten, deze dagen kunt u echter op een ander moment inzetten, als zij behoren tot uw vaste dag(del)en.

Een eventuele wijziging in uw huidige aanbod dient een maand voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum doorgeven te worden. Wilt u met ingang van 1 januari 2015 gebruik maken van een ander aanbod dan dient u dit vóór 1 december 2014 door te geven aan de Administratie. U kunt hiervoor de online mutatieformulieren gebruiken die u vindt op onze website.

Mocht u vragen over een wijziging of bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij het maken van een proefberekening, dan kunt u altijd contact opnemen met de Administratie: 077- 366 1955.

Terug naar het nieuwsoverzicht


Website door Forwart sitemap