Kinderopvang 't Nest
Peuters America zingen voor senioren

Peuters America zingen voor senioren

De jongste en oudste Americanen voor even gezellig samen
Op dinsdag 15 april mochten de peuters van peuterspeelzaal “de Notedop”, onderdeel van Kinderopvang 't Nest, zingen in “Aan de Brug” voor de senioren van de dagopvang. Eigenlijk zouden ze dit op 28 januari al gedaan hebben, maar toen stak een ware waterpokkenepidemie de kop op in America. Bijna geen een peutertje is gespaard gebleven. Het zou dan ook onverantwoord zijn geweest. Vandaar dat ze het nog op het allerlaatste moment hebben moeten afzeggen. Maar ondertussen hadden ze wel meer tijd om de liedjes van vroeger goed onder de knie te krijgen en eigen te maken.

Om 10 uur kwamen ze aan in de Smelezaal. Buiten werden ze al opgewacht door fotograaf Marco Hesp. De bewoners en ook andere oudere Americanen zaten al netjes klaar aan tafels met een lekker kopje koffie of thee. Joep Sonnemans deed nog even een kort welkomstwoordje en ook Ria Geurts heeft nog even kort iets gezegd. Daarna zijn ze snel van start gegaan met het zingen. De peuters hebben goed gezongen en het was juist zo fijn dat ook de senioren uit volle borst meezongen. Zo werd er een gezellige sfeer gecreëerd. Voor eventjes waren de jongste en de oudste Americanen met elkaar verenigd onder het mom van gezellig samen liedjes van vroeger zingen. Na verschillende liedjes gezongen te hebben kreeg iedereen een kopje koffie aangeboden en ook aan de peutertjes werd gedacht natuurlijk. Zij kregen een beker ranja met een koekje. Daarna renden ze weer vrolijk rond en zochten jong en oud contact met elkaar.

Na de pauze werden er nog verschillende liedjes gezongen en toen was het wel genoeg geweest voor de allerkleinsten. De leidsters kregen een mooi bloemetje aangeboden en ook de peuters werden niet vergeten. Ze kregen een mooi paasmandje aangeboden met iets lekkers erin. Tijdens de dagopvang hebben de senioren heel ijverig deze paasmandjes gekleurd en gevouwen. Daarna deed Joep nog een woordje van dank en ook Ria bedankte iedereen voor het luisteren en het meezingen, de gastvrijheid, maar vooral ook dat het leuk zou zijn om hier een jaarlijkse happening van te maken.

Ria Geurts: "Het idee om voor de senioren van Americanen te zingen ontstond in de peuterspeelzaal toen wij bezig waren met het thema “vroeger en nu”. Plotseling hadden we zoiets van: als we liedjes van vroeger zingen kennen alle opa’s, oma’s, super opa’s en super oma’s deze liedjes ook. Wat zou het dan leuk zijn om al deze oude liedjes eens voor deze mensen te zingen. Zodoende hebben we contact opgenomen met Joep, die daar meteen enthousiast op reageerde. Daarvoor willen we hen dan ook hartelijk danken."

Een leuke videocompilatie vind je hieronder