KC De Meulebeek

Oostrum

Welkom bij onze kleinschalige opvang, gelegen in de basisschool. Door deze ligging werken we goed samen met de basisschool: we spelen samen met de kleuters buiten en organiseren gezamenlijke activiteiten. We hanteren op onze opvang een open deuren beleid, waardoor de verschillende groepen nauw contact hebben en we heel kindgericht kunnen werken. Broertjes en zusjes kunnen elkaar dus gewoon even zien.

20221219_161830.jpg

Een groot voordeel is dat we een klein team hebben. Onze pedagogisch medewerkers zijn zowel in de peuter- als in de buitenschoolse opvang werkzaam. Zij zorgen ervoor dat jullie kind voldoende buiten speelt, onder andere in de nabij gelegen speeltuin en het multi speelveld van het dorp. Heerlijk buiten genieten!

Vervroegde opvang (vanaf 7:00 uur) en verlengde opvang (tot 18:30 uur) is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Geef op het inschrijf-/mutatieformulier aan dat jullie hiervan gebruik willen maken. Wij nemen dan contact met jullie op om de mogelijkheden te bespreken.

 • 52 weken dagopvang jaarabonnement of 40 weken dagopvang schoolabonnement
 • Tijdsblokken:
  • Ma t/m vr: 07:30 – 12:45 uur (ochtend)
  • Ma t/m vr: 12:45 – 18:00 uur (middag)
  • Ma t/m vr: 07:30 – 18:00 uur (hele dag)
 • Minimaal twee dagdelen per week
 • 40 weken peuteropvang
 • Tijdsblokken:
  • Ma t/m vr: 08:30 – 12:30 uur
 • Minimaal twee dagdelen per week
 • Opvang tijdens schooldagen
 • Tijdsblokken:
  • Ma t/m vr: 07:30 – 08:30 uur
 • Opvang tijdens schooldagen
 • Tijdsblokken:
  • Ma, di, do, vr: 14:15 – 18:00 uur
  • Wo: 12:30 – 18:00 uur
 • Opvang tijdens schoolvrije dagen
 • Tijdsblokken:
  • Ma, di, do, vr: 07:30 – 12:45 uur (ochtend)
  • Ma, di, do, vr: 12:45 – 18:00 uur (middag)
  • Ma, di, do, vr: 07:30 – 18:00 uur (hele dag)

Adres

Watermolenstraat 3
5807 BJ Oostrum
06-82307478 (KDV)
06-25257088 (PSZ)
06-16280298 (BSO)
kcmeulebeek@kinderopvanghetnest.nl

Contactpersoon

Willemieke Versteegen
06-19687284
willemieke.versteegen@kinderopvanghetnest.nl

Registratie LRK

KDV/PSZ: 119848107
BSO: 213655342

Rondleiding aanvragen

Zijn jullie op zoek naar passende kinderopvang voor jullie kind? Je kunt bij ons altijd een vrijblijvende rondleiding aanvragen

Lees meer

  Tijden Uurtarief 2023
Reguliere dagopvang Vaste dag / dagdeel in de week
Jaarabonnement (52 weken) 7:30 – 18:00 uur
(7:30 – 12:45 uur / 12:45 – 18:00 uur)
€ 9,38
Schoolabonnement (40 weken) 7.30 – 18.00 uur
(7:30 – 12:45 uur / 12:45 – 18:00 uur)
€ 9,38
Flexibele opvang (alleen voor bestaande contracten 2021) Minimale afname is gemiddeld 2 dagdelen per week € 10,32
Incidentele opvang Per halve dag of een hele dag € 9,38
  Tijden Uurtarief 2023
Peuteropvang 4 uur per dagdeel € 9,38
Peuteropvang gemeente Horst (gemeentetarief)* 4 uur per dagdeel € 0,36
Peuteropvang gemeente Venray* 4 uur per dagdeel Inkomensafhankelijk, volgens VNG adviestabel
  Tijden Uurtarief 2023
Voorschoolse / naschoolse opvang Einde schooltijd tot 18:00 uur € 8,06
Schoolvrije dagen i.c.m. voorschoolse / naschoolse opvang Aantal op te nemen uren zoals overeengekomen in het contract € 8,06
Incidentele schoolvrije dagen (indien je geen schoolvrije dagen pakket afneemt) € 10,09
Flexibele opvang (alleen voor bestaande contracten 2021) Minimale afname is gemiddeld 1 dagdeel (vso/nso) per week € 8,87
Incidentele opvang Per dagdeel € 8,06
Kort dagdeel tot 16:30 uur op woensdag en vrijdag voor bestaande contracten € 8,87

De GGD inspecteert en houdt toezicht op onze locaties. Het toezicht richt zich op de veiligheid, de gezondheid, de dagelijkse praktijk en de pedagogische kwaliteit. Klik bij contact op het LRK-nummer van de locatie waarvan je het GGD-inspectierapport wilt inzien. De GGD inspectierapporten liggen ook ter inzage op de locaties.

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderopvangvoorzieningen (kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders) geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen. Deze eisen staan in de Wet Kinderopvang. Alle kinderopvangvoorzieningen van Kinderopvang 't Nest staan geregistreerd in het LRK. Het LRK heeft een speciale website. Op deze website vind je de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen in Nederland. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst. Iedere kinderopvangvoorziening in het LKR heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang staat.