KC de Meent

Leunen

Onze locatie in Leunen is centraal gelegen. De buitenschoolse opvang ligt bij de basisschool en de dagopvang en peuteropvang vind je in dezelfde straat. Hierdoor zijn er korte lijntjes met school en wordt er veel samengewerkt. Een voordeel voor zowel de kinderen, jullie en onze pedagogische medewerkers.

Het is een kleinschalige locatie met een frisse uitstraling. We hebben bewust gekozen voor een huiselijke sfeer op de opvang. Hierdoor kent iedereen elkaar, wat ervoor zorgt dat kinderen in een vertrouwde omgeving opgevangen worden. 

Voor verbouwing 4.jpg

Vervroegde opvang (vanaf 7:00 uur) en verlengde opvang (tot 18:30 uur) is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Geef op het inschrijf-/mutatieformulier aan dat jullie hiervan gebruik willen maken. Wij nemen dan contact met jullie op om de mogelijkheden te bespreken.

 • 52 weken dagopvang jaarabonnement of 40 weken dagopvang schoolabonnement
 • Tijdsblokken:
  • Ma t/m vr: 07:30 – 12:45 uur (ochtend)
  • Ma, di, do, vr: 12:45 – 18:00 uur (middag)
  • Ma, di, do, vr: 07:30 – 18:00 uur (hele dag)
 • Woensdagmiddag zijn er in overleg mogelijkheden
 • Minimaal twee dagdelen per week
 • 40 weken peuteropvang
 • Tijdsblokken:
  • Ma t/m vr: 08:30 – 12:30 uur
 • Minimaal twee dagdelen per week
 • Opvang tijdens schooldagen
 • Tijdsblokken:
  • Ma t/m vr: 07:30 – 08:30 uur
 • Opvang tijdens schooldagen
 • Tijdsblokken:
  • Ma, di, do, vr: 14:30 – 18:00 uur
  • Wo: 12:00/12:30 – 18:00 uur
 • Opvang tijdens schoolvrije dagen
 • Tijdsblokken:
  • Ma t/m vr: 07:30 – 12:45 uur (ochtend)
  • Ma t/m vr: 12:45 – 18:00 uur (middag)
  • Ma t/m vr: 07:30 – 18:00 uur (hele dag)

Adres

Kapelweg 3 (BSO) / Kapelweg 4 (KDV/PSZ)
5809 AJ Leunen
06-30991926 (KDV)
06-30919277 (PSZ)
06-30304142 (BSO)
kcdemeent@kinderopvanghetnest.nl

Contactpersoon

Nicole Pubben
06-51095254
nicole.pubben@kinderopvanghetnest.nl

Registratie LRK

KDV/PSZ: 196429535
BSO: 124494195

  Tijden Uurtarief 2023
Reguliere dagopvang Vaste dag / dagdeel in de week
Jaarabonnement (52 weken) 7:30 – 18:00 uur
(7:30 – 12:45 uur / 12:45 – 18:00 uur)
€ 8,75 (2022)
€ 9,38 (2023)
Schoolabonnement (40 weken) 7.30 – 18.00 uur
(7:30 – 12:45 uur / 12:45 – 18:00 uur)
€ 8,75 (2022)
€ 9,38 (2023)
Flexibele opvang (alleen voor bestaande contracten 2021) Minimale afname is gemiddeld 2 dagdelen per week € 9,63 (2022)
€ 10,32 (2023)
Incidentele opvang Per halve dag of een hele dag € 8,75 (2022)
€ 9,38 (2023)
  Tijden Uurtarief 2023
Peuteropvang 4 uur per dagdeel € 8,75 (2022)
€ 9,38 (2023)
Peuteropvang gemeente Horst (gemeentetarief)* 4 uur per dagdeel € 0,34 (2022)
€ 0,36 (2023)
Peuteropvang gemeente Venray* 4 uur per dagdeel Inkomensafhankelijk, volgens VNG adviestabel
  Tijden Uurtarief 2023
Voorschoolse / naschoolse opvang Einde schooltijd tot 18:00 uur € 7,52 (2022)
€ 8,06 (2023)
Schoolvrije dagen i.c.m. voorschoolse / naschoolse opvang Aantal op te nemen uren zoals overeengekomen in het contract € 7,52 (2022)
€ 8,06 (2023)
Incidentele schoolvrije dagen (indien je geen schoolvrije dagen pakket afneemt) € 9,41 (2022)
€ 10,09 (2023)
Flexibele opvang (alleen voor bestaande contracten 2021) Minimale afname is gemiddeld 1 dagdeel (vso/nso) per week € 8,27 (2022)
€ 8,87 (2023)
Incidentele opvang Per dagdeel € 7,52 (2022)
€ 8,06 (2023)
Kort dagdeel tot 16:30 uur op woensdag en vrijdag voor bestaande contracten € 8,27 (2022)
€ 8,87 (2023)

De GGD inspecteert en houdt toezicht op onze locaties. Het toezicht richt zich op de veiligheid, de gezondheid, de dagelijkse praktijk en de pedagogische kwaliteit. Klik bij contact op het LRK-nummer van de locatie waarvan je het GGD-inspectierapport wilt inzien. De GGD inspectierapporten liggen ook ter inzage op de locaties.

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderopvangvoorzieningen (kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders) geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen. Deze eisen staan in de Wet Kinderopvang. Alle kinderopvangvoorzieningen van Kinderopvang 't Nest staan geregistreerd in het LRK. Het LRK heeft een speciale website. Op deze website vind je de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen in Nederland. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst. Iedere kinderopvangvoorziening in het LKR heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang staat.