Header

Neem gerust contact met ons op

Workshop Kindermishandeling 2019

Dag collega’s,

Op 1 januari 2019 is de verbetering van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht en wordt er van iedere professional verwacht om hier mee te kunnen werken. Nog altijd worden er veel kinderen in Nederland mishandeld en jij als professional kunt het verschil maken!

Inhoud workshop

Tijdens de workshop gaan we in op de verbeterde meldcode (inclusief afwegingskader), de achtergrond hiervan, wat er verandert en hoe dit in de praktijk er uit ziet. Daarnaast beloofd het een interactieve avond te worden, met ondersteuning van enkele acteurs van Helder Theater. Zij zullen enkele casussen uitspelen, waar we vervolgens op een interactieve manier met elkaar over in gesprek gaan. Onderwerpen die deze avond aan de orde komen zijn: gespreksvoering met ouders, omgaan met weerstand, meningen uit de buurt en opvallend gedrag.

Praktische informatie

In februari zijn er drie avonden gepland waar op je kunt deelnemen aan de workshop. Ongeacht het cluster waar in je werkzaam bent, mag je je inschrijven op een datum en locatie naar keuze. Maar let op, per workshop hebben we een maximaal aantal deelnemers, dus VOL is VOL! Zorg dat je je voor 19 januari ingeschreven hebt.

  • DO 7 februari (19.00-21.00 uur)      Locatie: t Zaerums Nest, 
                                                        Mgr. Evertsstraat 13, Sevenum
  • DI 12 februari (19.00-21.00 uur)      Locatie: KC Petrus Banden  
                                                        Minister Charles Ruysstraat 1, Venray
  • Do 28 februari (19.00-21.00 uur)      Locatie: KC de Doolgaard
                                                        Doolgaardstraat 24, Horst

Deze workshop is verplicht voor alle pedagogisch medewerkers die binnen ’t Nest werkzaam zijn en de uren voor deze workshop mogen dan ook gecompenseerd worden.

Schrijf je in door onderstaande formulier voor 19 januari in te vullen.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben, laat het dan gerust weten en stuur een mail naar simone.vandaal@kinderopvanghetnest.nl

Graag tot ziens!

Greetje de Vries (Zorgcoördinator en pedagogisch coach)
Simone van Daal (Beleidsmedewerker kwaliteit)

Dit formulier is op dit moment gesloten door de beheerder van deze website.

 


Website door Forwart sitemap