Header

Neem gerust contact met ons op

Richtlijnen schoolvrije dagen uren

Hoe zijn uren in te zetten?

Tijdsblokken in schoolvakanties:

 • Ma t/m vr: 07:30 - 12:45 uur (ochtend)
 • Ma t/m vr: 12:45 - 18:00 uur (middag)
 • Ma t/m vr: 07:30 - 18:00 uur (hele dag)
 

Tijdsblokken tijdens studiedagen:

 • 7:30 - 8:30/8:45 uur
 • 8:30/8:45 uur - einde schooltijd
 • Einde schooltijd tot 18:00 uur
 • 7:30 - 12:45 uur
 • 12:45 - 18:00 uur
 • Verlengde en vervroegde opvang is ook mogelijk. 

In de praktijk:

 • Binnen het schoolvrije dagen pakket koopt u "vooraf" een bundel vakantie uren. Deze uren worden evenredig over de maanden van het kalenderjaar, via een maandelijkse factuur, in rekening gebracht.
 • Voor de reguliere schoolvakantie geldt dat u uiterlijk 6 weken van tevoren, via het ouderportaal, de dagdelen aanvraagt. U bent dan verzekerd van een plek. Voor andere schoolvrije dagen (bijv. studiedagen) geldt dat u deze uiterlijk 3 weken van tevoren, via het ouderportaal, aanvraagt. U bent dan eveneens verzekerd van een opvangplek. Tijdens vakanties hoeft u niet perse de dagdelen af te nemen die u tijdens de 40 schoolweken afneemt. Dit mogen ook andere dagdelen zijn. Voor het aanvragen van bovengenoemde dagdelen ontvangt u van ons een reminder via het ouderportaal.
 • De gereserveerde dagdelen worden, na goedkeuring door de senior pedagogisch medewerker, in uren van uw bundel vakantie uren afgeschreven. Indien u 3 weken voorafgaand aan de gereserveerde dagdelen uw aanvraag annuleert, dan worden de uren teruggestort in uw bundel vakantie uren. Annuleert u binnen 3 weken voorafgaand aan de gereserveerde dagdelen uw aanvraag, dan kunnen de uren niet meer worden teruggestort in uw bundel vakantie uren.

Aanvullende regels:

 • De uren uit het schoolvrije dagen pakket zijn kindgebonden.
 • Minimale afname is 10,5 uur per kind (komt overeen met 1 hele dag opvang).
 • Uren uit het schoolvrije dagen pakket zijn geldig t/m 31-12 van het lopende kalenderjaar en vervallen dus per 1-1 van het nieuwe kalenderjaar. De uren uit het schoolvrije dagen pakket kunnen dus niet meegenomen worden.
 • Bij einde van het contract worden uren die reeds betaald zijn vanuit het schoolvrije dagen pakket niet gecrediteerd. 
 • Wanneer blijkt dat u te weinig uren heeft ingekocht, dan kunt u deze altijd bij kopen.
 • Er zijn twee momenten in een kalenderjaar dat u uw vakantiebundel kunt terug zetten in uren, namelijk op 1 januari en 1 september.
 • Indien u tussentijds uw contract wilt beëindigen, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, dan worden de eventueel teveel opgenomen uren alsnog in rekening gebracht.
 • Via het ouderportaal heeft u op elk gewenst moment inzicht in uw bundel vakantie uren binnen het schoolvrije dagen pakket. 
 • Indien u al opvang (vso/nso) afneemt op de betreffende studiedag, betaalt u die uren niet nog een keer. We verrekenen de bundel vakantie uren met u, zodat u alleen de uren die u nog tekort komt op deze dag af worden gehaald van uw schoolvrije dagen pakket.
 • Indien u alleen een schoolvrije dagen pakket bij ons afneemt, kunt u deze uren niet inzetten tijdens de 40 schoolweken op de VSO en NSO, met uitzondering van studiedagen.
 • Heeft u een combinatie van VSO/NSO en een schoolvrije dagen pakket, dan mogen de uren uit het schoolvrije dagen pakket wel ingezet worden om extra VSO/NSO af te nemen.

Website door Forwart sitemap