Header

Neem gerust contact met ons op

Buitenschoolse Opvang (4-13 jaar)

Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)

Binnen de buitenschoolse opvang bieden we een grote diversiteit aan opvangmogelijkheden, om zo goed mogelijk bij de wensen van ouders aan te sluiten. De minimale afname is gemiddeld één keer per week. De opvangvormen binnen de buitenschoolse opvang zijn:

1. Voorschoolse opvang (VSO)

Voorschoolse opvang is opvang vóór aanvang van de basisschool, van 7.30 uur tot aanvang schooltijd. Op sommige locaties is het mogelijk om vervroegde opvang af te nemen, vanaf 6.30 uur.

Ontbijten:

Voor kinderen die tussen 6.30 uur en 7.30 uur tijdens de vervroegde opvang gebracht worden, is er de mogelijkheid om op locatie te ontbijten. Dit ontbijt is een extra service vanuit kinderopvang ’t Nest en is gratis. Mocht uw kind niet tijdens de vervroegde opvang komen, dan is het afhankelijk van de betreffende opvanglocatie of er een ontbijt aangeboden wordt of dat uw kind brood mee kan nemen van thuis om op te eten. Informeer naar de mogelijkheden bij uw opvanglocatie.

2. Naschoolse opvang (NSO)

Naschoolse opvang is afgestemd op de basisschool van uw kind en start direct na schooltijd. Binnen de naschoolse opvang kunt u in verschillende blokken uw opvang afnemen, namelijk:

Ma t/m vrij

Eindtijd van de school op of vóór 14.30 uur

Opvangblok tot 16.30 uur

of tot 18.00 uur

 

Eindtijd van de school na 14.30 uur

Opvangblok tot 18.00 uur

  • Vervroegde opvang (inclusief broodmaaltijd) vanaf 06:30 of 07:00 uur*

  • Verlengde opvang tot 18:30 of 19:00 uur*

*Vervroegde opvang (vanaf 6:30 uur) en Verlengde opvang (tot 19:00 uur) kan tot de mogelijkheden behoren binnen ons dienstenaanbod. Indien u op het inschrijf-/mutatieformulier aangeeft hier gebruik van te willen maken dan wordt er contact met u opgenomen om de mogelijkheden te bespreken.

3.  Schoolvrije dagen opvang

Tijdens vakanties kunnen kinderen een halve of hele dag gebruik maken van de buitenschoolse opvang, volgens onderstaande tijdsblokken. Tijdens studiemiddagen wordt er uiteraard aangesloten bij de eindtijd van de school. Ook tijdens schoolvrije dagen is er vervroegde en verlengde opvang mogelijk, mits dit is opgenomen in uw contract. Neemt u tijdens een schoolvrije dag al opvang af (VSO en/of NSO), zoals opgenomen in uw contract, dan worden de uren verrekend.

Tijdsblokken schoolvrije dagen
ma t/m vr: 07:30 – 12:45 uur (ochtend)
ma t/m vr: 12:45 – 18:00 uur (middag)
ma t/m vr: 07:30 – 18:00 uur (hele dag)

Contracten binnen de buitenschoolse opvang

1.  Alleen VSO/NSO gedurende 40 schoolweken 
Binnen dit contract neemt u gedurende 40 schoolweken opvang af, op de door u gereserveerde dagdelen VSO of NSO. Opvang voor uw kind is op de contractuele dagen gegarandeerd opvang. Alle schoolvrije dagen vallen buiten dit contract.

2.  Flexibele opvang (VSO/NSO) gedurende 40 schoolweken

Heeft u flexibele opvang nodig? Dan is de minimale afname gemiddeld 1 opvangblok (VSO/NSO) per 2 weken. Deze dagdelen kunt u verspreid inzetten over één kalendermaand, waarbij u twee weken van tevoren uw rooster aan ons kenbaar maakt. 

3.  Schoolvrije dagen pakket

Voor opvang tijdens schoolvakanties en studiedagen maakt Kinderopvang 't Nest gebruik van het schoolvrije dagen pakket. Voor dit pakket sluit u een aparte overeenkomst af aangezien u dit apart afneemt van de 40 schoolweken. Binnen het schoolvrije weken pakket koopt u een bundel uren op jaarbasis in, die in te zetten zijn tijdens vakanties en studiedagen. Binnen dit aparte contract neemt u minimaal 10,5 uur af.

Bekijk hier de tarieven voor buitenschoolse opvang.

De richtlijnen voor het gebruik van de schoolvrije dagen uren vindt u hier.


Website door Forwart sitemap