Header

Neem gerust contact met ons op

Buitenschoolse Opvang (4-13 jaar)

Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)

Binnen de buitenschoolse opvang bieden we een grote diversiteit aan opvangmogelijkheden, om zo goed mogelijk bij de wensen van ouders aan te sluiten. De minimale afname is  gemiddeld één keer per week. De opvangvormen binnen de buitenschoolse opvang zijn:

1. Voorschoolse opvang (VSO)

Voorschoolse opvang is opvang vóór aanvang van de basisschool, van 7.30 uur tot aanvang schooltijd. Op sommige locaties is het mogelijk om vervroegde opvang af te nemen, vanaf 6.30 uur.

Ontbijten:

Voor kinderen die tussen 6.30 uur en 7.30 uur tijdens de vervroegde opvang gebracht worden, is er de mogelijkheid om op locatie te ontbijten. Dit ontbijt is een extra service vanuit kinderopvang ’t Nest en is dan ook gratis. Kinderen die na 7.30 uur binnen komen, wordt geen ontbijt aangeboden. Zij mogen wel brood vanuit thuis mee nemen en zij krijgen de gelegenheid om dit te nuttigen.

2. Naschoolse opvang (NSO)

Naschoolse opvang is afgestemd op de basisschool van uw kind en start direct na schooltijd. Binnen de naschoolse opvang kunt u in verschillende blokken uw opvang afnemen, namelijk:

Ma-di-do

Einde schooltijd op of vóór 14.30 uur

Opvangblok tot 16.30 uur

of tot 18.00 uur

 

Einde schooltijd na 14.30 uur

Opvangblok tot 18.00 uur

Woe- Vrij

Einde schooltijd

Opvangblok tot 16.30 uur of 18.00 uur

  • Vervroegde opvang vanaf 06:30 of 07:00 uur*

  • Verlengde opvang tot 18:30 of 19:00 uur*

*Vervroegde opvang (vanaf 6:30 uur) en Verlengde opvang (tot 19:00 uur) is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Indien u op het inschrijf-/mutatieformulier aangeeft hier gebruik van te willen maken dan wordt er contact met u opgenomen om de mogelijkheden te bespreken.

3.  Schoolvrije dagen opvang

Tijdens vakanties kunnen kinderen een halve of hele dag gebruik maken van de buitenschoolse opvang, volgens onderstaande tijdsblokken. Tijdens studiemiddagen wordt er uiteraard aangesloten bij de eindtijd van de school. Ook tijdens schoolvrije dagen is er vervroegde en verlengde opvang mogelijk, mits dit is opgenomen in uw contract. Neemt u tijdens een schoolvrije dag al opvang af (VSO en/of NSO), zoals opgenomen in uw contract, dan worden de uren verrekend.

Tijdsblokken schoolvrije dagen
ma t/m vr: 07:30 – 12:45 uur (ochtend)
ma t/m vr: 12:45 – 18:00 uur (middag)
ma t/m vr: 07:30 – 18:00 uur (hele dag)

Contracten binnen de buitenschoolse opvang

1.  BSO jaarabonnement
Binnen het BSO jaarabonnement heeft u 52 weken, op de door u gereserveerde dagdelen, gegarandeerde opvang voor uw kind(eren). In veel gevallen is dit netto het voordeligste abonnement binnen de buitenschoolse opvang.

2.  Voor- en/of naschoolse opvang met schoolvrije dagen op maat

De naschoolse opvang (eventueel ook voorschoolse opvang) met schoolvrije dagen opvang bevat opvang gedurende 40 schoolweken, op de door u gereserveerde dagdelen. Daarnaast heeft u de keuze uit drie, zes of acht weken schoolvrije dagen opvang. U laat via het ouderportaal weten wanneer u de uren van de schoolvrije dagen in gaat zetten.

3.  Alleen opvang op schoolvrije dagen

Indien u alleen op schoolvrije dagen opvang wilt afnemen, dan kan dat voor zes, acht of twaalf weken op jaarbasis. U geeft van tevoren door in ons ouderportaal, wanneer u op de dagdelen volgens uw contract, opvang wilt afnemen. Dan kunnen wij hier met ons activiteitenaanbod en personeelsplanning rekening mee houden.

4.  Alleen VSO/NSO gedurende 40 schoolweken.
Binnen dit contract neemt u gedurende 40 schoolweken opvang af, op de door u gereserveerde dagdelen. Alle schoolvrije dagen vallen daar buiten.

 


Website door Forwart sitemap