Header

Neem gerust contact met ons op

Spelregels Buitenschoolse Opvang

Spelregels BSO opvang op schoolvrije dagen
(dit zijn vakantie en/of studiedagen)

Voor het afnemen van opvang tijdens schoolvrije dagen gelden de volgende regels:

 • Ouders dienen via het ouderportaal (Konnect) door te geven op welke schoolvrije dagen de kinderen naar de opvang komen;
 • Geef uw kind voor een studiedag dan wel roostervrije dag minimaal 2 weken van te voren op via het ouderportaal (Konnect)
 • Opgave voor een korte vakantieperiode graag minimaal 3 weken van te voren aanmelden via het ouderportaal (Konnect)
 • Opgave voor de grote vakantie graag minimaal 2 maanden van te voren aanmelden via het ouderportaal (konnect)
 • Heeft u geen "all-in" vakantiepakket en hebben we via het ouderportaal geen aanmelding ontvangen dan bent u niet automatisch verzekerd van een plek op de betreffende dag.
 • Heeft u wel het uw kind aangemeld maar komt het toch niet, door welke omstandigheid dan ook, wordt de opvangdag toch van de vakantietegoed afgeschreven. Uw plaats is immers gereserveerd
 • Vakantieopvang 12, 8, 6 of 3 weken geldt in principe voor de duur van een jaar. Omdat de schoolvrije uren verrekend worden met de gemiddelde maanduren op jaarbasis zal bij tussentijdse opzegging de teveel afgenomen vakantie-uren alsnog gefactureerd worden;
 • Mocht u , om welke reden dan ook, minder vakantie-uren  gebruik maken van de opvang dan u ingekocht heeft is restitutie niet mogelijk. Uw plaats is immers gereserveerd.
   
 • Wanneer u tijdens een studiedag een hele of halve dag gebruik wilt maken van BSO opvang, dan brengen wij de nso-uren die u op basis van uw pakket hebt ingekocht in mindering op het totaal aantal te factureren uren voor deze dag. Dit geldt alleen wanneer de studiedag ook op een ingekochte dag plaatsvindt (conform plaatsingsovereenkomst)

  Daarnaast kunt u op een studiedag uiteraard altijd gebruik maken van uw reguliere bso-uren.

 


Website door Forwart sitemap