Header

Neem gerust contact met ons op

Serviceregeling

Deze regeling is vanaf 1 januari 2018 niet meer van toepassing!!

De organisatie biedt ouders/verzorgers de service om extra opvang voor hun kind(eren) aan te vragen zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Soms heeft u immers een onverwachte vergadering of een andere verplichting. Gebruik maken van de serviceregeling is gebonden aan afspraken.

Wie komt in aanmerking  voor de Serviceregeling?

In onderstaand schema ziet u of u in aanmerking komt voor de serviceregeling. Het aantal dagdelen dat u gratis aan kunt vragen per kalenderjaar is evenredig met het aantal dagdelen Dagopvang of BSO opvangmomenten die u bij ons op contract heeft (naar rato).

Opvangsoort

Service regeling jaarlijks

Uitgezonderd

Contract Kinderopvang 52 weken

Aantal dag(del)en dat u gebruik maakt van de opvang

 

Contract Kinderopvang 48 weken

Aantal dag(del)en dat u gebruik maakt van de opvang

Niet tijdens opgegeven vakantieweken

Contract Kinderopvang 46 weken

Aantal dag(del)en dat u gebruik maakt van de opvang

Niet tijdens opgegeven vakantieweken

Contract Voorschoolse opvang 40 weken

Aantal keren dat u wekelijks gebruik maakt van de opvang

 

Contract Na schoolse opvang 40 weken

Aantal keren dat u wekelijks gebruik maakt van de opvang

 

All in pakket BSO: voor- en naschoolse opvang + 12 weken vakantie

Aantal keren dat u wekelijks gebruik maakt van de opvang

 
12 weken vakantie, exclusief VSO/NSO - Geen recht op Serviceregeling

8 weken vakantie

-

Geen recht op Serviceregeling

6 weken vakantie

-

Geen recht op Serviceregeling

3 weken vakantie

-

Geen recht op Serviceregeling

Peuterprogramma

-

Geen recht op Serviceregeling

De bijbehorende  afspraken  en spelregels:

  • Bovenstaande is een serviceregeling. Het is geen recht. We zullen ons best doen om aan vragen tegemoet te komen.
  • Extra opvang via de serviceregeling, kan alleen wanneer de samenstelling en grootte van de groep het toelaat. Indien u op een bepaald moment gebruik wilt maken van deze service vraagt u het extra opvangmoment aan bij een van de pedagogisch medewerkers. Zij kunnen op de rooster zien of gebruik van de serviceregeling mogelijk is. Dit voorkomt teleurstellingen.
  • Dagopvangkinderen met een contract van 46 of 48 weken kunnen tijdens de vooraf opgegeven vakantieperiode geen gebruik maken van de service regeling.
  • Uiteraard kunnen ouders altijd extra opvang inkopen voor een hele of halve dag tegen het dan geldende uurtarief.
  • BSO en dagopvangouders met een gedifferentieerd  opvangcontact kunnen tijdens vakantiedagen een extra dagdeel kopen tegen de uurprijs die in de plaatsingsovereenkomst wordt gehanteerd.
  • U kunt deze extra dagen laten registreren op de maandfactuur (en dus automatisch op de jaaroverzicht)  waardoor de extra kosten, achteraf, ook gelden voor de berekening van uw kinderopvangtoeslag.

Indien u vragen hebt over deze regeling dan kunt u contact opnemen met onze administratie:

077-3661955 of via e-mail: info@kinderopvanghetnest.nl


Website door Forwart sitemap