Header

Neem gerust contact met ons op

Ruilservice

Ruilservice KDV en BSO 2019

 

Indien u door vakantie of andere omstandigheden een dag(deel) wilt ruilen, dan kunt u gebruik maken van onze ruilservice.

U kunt de ruilaanvraag indienen door via het ouderportaal een ruildag aan te vragen voor uw kind(eren).

De ruilaanvraag wordt door de senior pedagogisch medewerker van de locatie beoordeeld en daarbij worden onderstaande richtlijnen aangehouden. Zij laat uiterlijk twee weken van tevoren, via het ouderportaal, aan u weten of uw ruilaanvraag goedgekeurd is.

Richtlijnen ruilservice

Voor de mogelijkheid tot ruilen gelden de volgende richtlijnen:

 • Ruilingen worden uitsluitend aangevraagd via het ouderportaal.

 • U kunt 90 dagen van tevoren een ruildag aanvragen. (Stel het is vandaag 1 januari, dan mag de geruilde dag niet verder in de toekomst liggen dan 1 april)

 • De ruilaanvraag moet minimaal 7 dagen voor de ruildag ontvangen zijn via het ouderportaal. (Stel dat je de ruildag wilt inzetten op 23 maart, dan moet de aanvraag vóór 16 maart ontvangen zijn)

 • Ruilen kan 30 dagen vóór of ná de geruilde dag.

 • Er vindt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal kinderen per groep.

 • Er is geen extra inzet van pedagogisch medewerkers nodig.

 • Ruilen is kindgebonden.

 • Garantie op plaatsing kunnen we niet geven.

 • Afwezigheid door ziekte, kan niet worden ingezet als ruildag.

 • Als uw kind op de afgesproken ruildag niet aanwezig is wordt deze dag toch als ruildag gezien en kan deze niet nog een keer worden ingezet.

 • Indien nationale feestdagen conform CAO Kinderopvang op een vaste opvangdag vallen mogen deze geruild worden.

 • Als er geen plaats is in de eigen (stam)groep maar wel in een andere groep dan krijgt u dit als keuze voorgelegd. Als u als ouder hiermee akkoord gaat, dan geeft u schriftelijk toestemming dat uw kind op deze dag op een andere groep mag verblijven.

 • Binnen het peuterprogramma is ruilen niet mogelijk.


Website door Forwart sitemap