Header

Neem gerust contact met ons op

Ruilservice

Ruilservice KDV en BSO 2020

Indien je door vakantie of andere omstandigheden een dag(deel) wilt ruilen, dan kun je gebruik maken van onze ruilservice.

Je kunt de ruilaanvraag indienen door via het ouderportaal een ruildag aan te vragen voor jouw kind(eren).

De ruilaanvraag wordt door de senior pedagogisch medewerker van de locatie beoordeeld en daarbij worden onderstaande richtlijnen aangehouden. Zij laat uiterlijk twee weken van tevoren, via het ouderportaal, aan je weten of de ruilaanvraag goedgekeurd is.

Richtlijnen ruilservice

Voor de mogelijkheid tot ruilen gelden de volgende richtlijnen:

 • Als je tussen 3 dagen en 3 maanden van tevoren afmeldt via het ouderportaal bouw je ruiluren op.

 • Ruilingen worden uitsluitend aangevraagd via het ouderportaal.

 • Er vindt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal kinderen per groep.

 • Er is geen extra inzet van pedagogisch medewerkers nodig.

 • Wanneer er geen plaats is in de eigen groep, maar wel in een andere groep, dan krijg je dit als keuze voorgelegd. Als je als ouder hiermee akkoord gaat, dan geef je schriftelijk toestemming dat jouw kind op deze dag op een andere groep mag verblijven.

 • Ruilen kan 4 weken vóór of 4 weken ná de afgemelde dag. Na 4 weken vervallen de ruiluren automatisch en zijn deze niet meer in te zetten.

 • Ruilen is gebonden aan de opvangsoort (kinderdagverblijf, peuterprogramma of BSO).

 • De ruiluren zijn kindgebonden en kunnen niet voor broertjes of zusjes gebruikt worden.

 • Een afmelding kan niet ongedaan gemaakt worden.

 • Je kunt een kind niet afmelden voor losse uren, alleen voor de dagdelen die in het contract opgenomen zijn.

 • Wil je meer ruilen dan de beschikbare ruiluren? Dan ontvang je automatisch een factuur voor resterende uren (incidentele opvang).

 • Ruiluren kunnen worden opgebouwd over bepaalde dagdelen zoals opgenomen in het contract. Je bouwt geen ruiluren op, wanneer je jouw kind eerder ophaalt of later brengt.

 • Bij buitenschoolse opvang kun je alleen ruilen in de 40 schoolweken en niet in de schoolvakanties. 

 • Aan de ruilservice kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Incidentele opvang kun je niet ruilen.

 • Een ruilaanvraag die nog niet is goedgekeurd door de senior pedagogisch medewerker kun je nog annuleren.


Website door Forwart sitemap