Header

Neem gerust contact met ons op

Ruilservice

Ruilservice KDV en BSO

Indien je door vakantie of andere omstandigheden een dag(deel) wilt ruilen, dan kun je gebruik maken van onze ruilservice.

Je kunt de ruilaanvraag indienen door via het ouderportaal een ruildag aan te vragen voor jouw kind(eren).

De ruilaanvraag wordt door de senior pedagogisch medewerker van de locatie beoordeeld en daarbij worden onderstaande richtlijnen aangehouden. Zij laat uiterlijk twee weken van tevoren, via het ouderportaal, aan je weten of de ruilaanvraag goedgekeurd is.

Richtlijnen ruilservice

Voor de mogelijkheid tot ruilen gelden de volgende richtlijnen:

 • Je bouwt ruiluren op als je tussen 3 dagen en 3 maanden van tevoren je kind via het ouderportaal afmeldt.

 • Ruildagen zijn inzetbaar 4 weken vóór of 4 weken ná de afgemelde dag. Daarna vervallen de ruiluren automatisch en zijn ze niet meer in te zetten.

 • Ruildagen worden uitsluitend aangevraagd via het ouderportaal.

 • Bij buitenschoolse opvang kun je alleen ruilen in de 40 schoolweken en niet in de schoolvakanties.

 • Er vindt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal kinderen per groep.

 • Er is geen extra inzet van pedagogisch medewerkers nodig.

 • Wanneer er geen plaats is in de eigen groep, maar wel in een andere groep, dan krijg je dit als keuze voorgelegd. Ga je daarmee akkoord? Dan geef je schriftelijk toestemming dat jouw kind op deze dag op een andere groep mag verblijven.

 • Ruilen is gebonden aan de opvangsoort (kinderdagverblijf, peuterprogramma of BSO).

 • De ruilaanvraag wordt door de senior pedagogisch medewerker van de locatie beoordeeld. Uiteriljk 2 weken voorafgaand aan de aangevraagde ruildag wordt de ouder, via het ouderportaal, geïnformeerd of de ruilaanvraag is goedgekeurd.

 • De ruiluren zijn kindgebonden en kunnen niet voor broertjes of zusjes gebruikt worden.

 • Een afmelding kan niet ongedaan gemaakt worden. Wanneer je een kind afmeldt voor een bepaalde dag, dan kan een andere ouder deze dag gereserveerd hebben als ruildag of incidentele opvang. Je kunt je kind op de afgemelde dag dus niet alsnog naar de opvang brengen.

 • Je kunt een kind niet afmelden voor losse uren, alleen voor de dagdelen die in het contract opgenomen zijn.

 • Wil je meer ruilen dan de beschikbare ruiluren? Dan ontvang je automatisch een factuur voor resterende uren (incidentele opvang).

 • Ruiluren kunnen worden opgebouwd over bepaalde dagdelen zoals opgenomen in het contract. Je bouwt geen ruiluren op, wanneer je jouw kind eerder ophaalt of later brengt.

 • Aan de ruilservice kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Incidentele opvang kun je niet ruilen.

 • Een ruilaanvraag die nog niet is goedgekeurd door de senior pedagogisch medewerker kun je nog annuleren.


Website door Forwart sitemap