Header

Neem gerust contact met ons op

Regels van huishoudelijke aard

Regels van huishoudelijke aard

Ziekte

Als uw kind ziek wordt dan nemen wij contact met u op. Indien u niet bereikbaar bent is het belangrijk dat wij nog één of twee andere telefoonnummers tot onze beschikking hebben in ons ouderportaal. Het is aan de pedagogisch medewerkers of uw kind moet worden opgehaald. Indien uw kind direct medische zorg nodig heeft, gaat de eerste zorg uit naar uw kind. Vervolgens nemen we contact met u op.

Indien uw kind tijdens de opvangperiode medicijnen nodig heeft, gaan we na of dit past in het protocol zieke kinderen en medicijnen. Als uw kind medicijnen toegediend moet krijgen tijdens de opvang, dan verzoeken wij u om het medicijnenformulier samen met de locatie in te vullen.

Wanneer uw kind ziek is en niet komt dan verzoeken wij u dit bij voorkeur vóór 9.00 uur door te geven. Graag horen wij dan van u wat er aan de hand is, zodat wij een inschatting kunnen maken van (mogelijk) besmettingsgevaar. Indien nodig kunnen wij dan andere ouders informeren.

Verzorging

Het tarief van ’t Nest is inclusief luiers (A-merk), broodmaaltijd tussen de middag, fruit, drinken en tussendoortjes. Wij verstrekken geen warme maaltijden. Indien er sprake is van aangepaste voeding of indien andere luiers gewenst zijn, verzoeken wij u deze zelf mee te nemen. Er vindt dan geen verrekening plaats.

Indien uw kind een allergie heeft, bespreek dit dan zorgvuldig tijdens de intake op locatie. Zodat de pedagogisch medewerkers op de groep weten waar uw kind precies allergisch voor is, hoe zich dit lichamelijk uit en hoe zij moeten handelen. Mocht uw kind speciale voeding nodig hebben, dan geeft u dit zelf mee.

Mocht uw kind tijdens de opvang bij ons slapen, dan zorgt u er voor dat er een knuffel en/of speentje en slaapzak wordt mee gegeven van thuis. Zo voelt uw kind zich meer vertrouwd. Mocht uw kind ingebakerd slapen dan bespreekt u dit met de pedagogisch medewerkers en tekent u de akkoordverklaring voor het inbakeren.

Eigen speelgoed en kleding

Kinderopvang ’t Nest is niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen van zelf meegebracht speelgoed of (verkleed)kleding. Het is dan ook niet wenselijk dat u uw kind speelgoed van thuis mee geeft.

Trakteren

Binnen kinderopvang ’t Nest zijn we ons bewust van de invloed die voeding op een gezonde levensstijl heeft. Een gezonde leefstijl is belangrijk voor iedereen, dit geldt zeker voor jongere kinderen. Overgewicht op jonge leeftijd vergroot de kans op overgewicht op volwassen leeftijd, en dat kan veel gezondheidsproblemen met zich mee brengen. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een gezonde toekomst van onze kinderen.

Binnen onze locaties mogen kinderen daarom alleen tijdens afscheidsmomenten een traktatie vanuit thuis mee nemen. Bij een verjaardag wordt er een passende traktatie door de locatie zelf verzorgd.

Vaccineren / vaccinatie
Ook ’t Nest maakt zich zorgen over de afnemende vaccinatiegraad en de gevolgen die dat heeft voor de kinderen op de kinderdagverblijven. Tijdens de intake wordt ouders gevraagd of hun kind(eren) deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma. Zo hebben we inzichtelijk welke kinderen wel of niet ingeënt zijn. Ouders van niet ingeënte kinderen zullen gewezen worden op hun verantwoordelijkheid en wij zullen aangeven dat wij het van belang achten dat kinderen ingeënt worden. Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk. Wanneer veel mensen zijn ingeënt tegen een infectieziekte, komt deze infectieziekte minder vaak voor. Ook kwetsbare doelgroepen, worden op deze manier beschermd, doordat ze als het ware beschermd worden door de ingeënte groep.

Indien er bepaalde infectieziekten heersen op locaties, dan worden ouders hier over geïnformeerd. Pedagogisch medewerkers volgen de richtlijnen gebaseerd op de LCHV-Hygiënerichtlijn, raadplegen zo nodig de KIDDI app en doorlopen de stappen. In sommige gevallen dienen wij een melding te doen bij de GGD.


Website door Forwart sitemap