Header

Neem gerust contact met ons op

Vier-Ogen-Principe

Kinderopvang ‘t Nest vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving en vertrouwde omgeving worden opgevangen. We brengen het principe van vier ogen, vier ogen en transparantie, op verschillende manieren in de praktijk.

Gedurende de dag is de sociale controle op de medewerkers en kinderen groot.

  • Het grootste gedeelte van de dag zijn er twee pedagogische medewerkers op de groep. Er zijn altijd meerdere volwassenen in het gebouw aanwezig. Aan het begin en einde van de dag, tijdens de breng- en haalmomenten zijn er naast de pedagogisch medewerkers ook (veel) ouders aanwezig;
  • Pedagogisch medewerkers lopen gedurende de dag regelmatig elkaars groepsruimtes binnen zonder te kloppen. Hun taken zijn zo met elkaar verweven dat ze elkaar even spreken om iets te overleggen of af te stemmen. Daardoor is er zicht op elkaars (pedagogisch) handelen;
  • Het clusterhoofd komt regelmatig binnen in de groepsruimten;

Ook de indeling van de locaties speelt een belangrijke rol als het gaat om openheid en transparantie.

  • De groepen grenzen aan elkaar en zijn "open". Er zijn veel ramen. Men loopt en kijkt makkelijk bij elkaar binnen;
  • We hebben een "open deuren beleid". De deuren tussen de groepen staan geregeld open;
  • Er is daar waar mogelijk een doorzichtige deur tussen groepsruimten en verschoonruimten of de deur blijft open staan tijdens het verschonen van kinderen;
  • Voor het vervoer van kinderen met busjes (BSO) geldt dat er een strak rijschema is. Regelmatige afwijkingen hierop worden gemeld.

Daarnaast zijn de omgangsvormen tussen onze pedagogisch medewerkers en de kinderen vastgelegd in de Gedragscode Kinderen en Seksualiteit. Ook zorgen we met elkaar voor een open aanspreekcultuur; als je onderbuik gevoel zegt dat er iets niet klopt, zeg je er wat van.

 


Website door Forwart sitemap