Header

Neem gerust contact met ons op

Gedragscode

In de Kinderopvang is seksualiteit een kwetsbaar onderwerp. Omdat iedereen zo zijn persoonlijke opvattingen heeft over wat wel en niet toelaatbaar is, vinden we het belangrijk om duidelijk uit te spreken wat het beleid is van onze organisatie.

We hebben een Gedragscode kinderen en Seksualiteit opgesteld. Ter bescherming van de kinderen en ons personeel. Zo weten ouders wat ze van ons kunnen verwachten.

Het belangrijkste vinden wij, dat onze medewerkers met respect met kinderen omgaan. Rekening houdend met hun persoonlijke ontwikkeling. Een open houding, waarbij onze medewerkers de kinderen en elkaar aanspreken op gedrag dat al dan niet passend beschouwd wordt, is een belangrijke voorwaarde om vervelende situaties te voorkomen. Ook een professionele relatie en open communicatie met ouders speelt een rol in het bieden van een veilige omgeving.


Website door Forwart sitemap