header-eten

Neem gerust contact met ons op

Oudercommissies

Oudercommissie komt op voor ouder en kind

Op alle locaties van Kinderopvang 't Nest kunt u in de oudercommissie als 't Nest-ouder opkomen voor de belangen van ouder en kind. Daar waar kinderopvang en peuterspeelzaal geïntegreerd zijn is er een gezamenlijke oudercommissie.

Gevraagd en ongevraagd denkt u als ouder in de oudercommissie mee over allerlei beleidsmatige en praktische zaken: openingstijden, tarieven, voeding, pedagogiek, veiligheid en gezondheid. Als oudercommissielid onderhoudt u nauwe contacten met de clustermanager.

U kunt als lid van een oudercommissie ook deelnemen aan de centrale oudercommissievergadering en daar meedenken en advies uitbrengen over het beleid op organisatieniveau. De directie van Kinderopvang 't Nest stelt het 'klankbord' van deze centrale vergadering met leden van oudercommissies voor strategische beleidszaken zeer op prijs.

Komt u ook op voor ouders en kinderen!

Denkt of praat u graag actief mee over de belangen van kinderen en ouders bij Kinderopvang 't Nest? Wilt u lid worden van een oudercommissie? Of wilt u vrijblijvend een keer een vergadering bijwonen? Vraag meer informatie op uw locatie of neem contact op met de ouderraad door het sturen van een e-mail. Wij stellen uw inbreng zeer op prijs!

 

America oc.kindcentrum.wouter@kinderopvanghetnest.nl
Broekhuizenvorst oc.kindcentrum.schakel@kinderopvanghetnest.nl
Griendtsveen oc.paddestoel@kinderopvanghetnest.nl
Grubbenvorst – ‘t Nest oc.weidenest@kinderopvanghetnest.nl
Grubbenvorst – ’t Weidenest oc.weidenest@kinderopvanghetnest.nl
Hegelsom oc.kindcentrum.onderdelinde@kinderopvanghetnest.nl
Kronenberg oc.kindcentrum.kroevert@kinderopvanghetnest.nl
Horst – ’t Horster Nest oc.kindcentrum.horsternest@kinderopvanghetnest.nl
Horst – De Doolgaard oc.kindcentrum.doolgaard@kinderopvanghetnest.nl
Horst – De Weisterbeek oc.kindcentrum.weisterbeek@kinderopvanghetnest.nl
Lottum oc.kindcentrum.bottel@kinderopvanghetnest.nl
Sevenum – Ratjetoe oc.ratjetoe@kinderopvanghetnest.nl
Sevenum – ’t Zaerums Nest oc.zaerumsnest@kinderopvanghetnest.nl
Sevenum – De BSO & Co oc.bso-en-co@kinderopvanghetnest.nl
Melderslo – ’t Zwingelke oc.zwingelke@kinderopvanghetnest.nl
Melderslo – De Brink oc.kindcentrum.brink@kinderopvanghetnest.nl
Swolgen / Tienray oc.kindcentrum.stip@kinderopvanghetnest.nl
Meterik oc.blokkendoosje@kinderopvanghetnest.nl
Ysselsteyn - KC Oda

oc.oda@kinderopvanghetnest.nl

Leunen - KC de Meent oc.meent@kinderopvanghetnest.nl
Oostrum - KC de Meulebeek oc.meulebeek@kinderopvanghetnest.nl
Venray - KC Krokodaris oc.krokodaris@kinderopvanghetnest.nl
Venray - KC Veltum oc.veltum@kinderopvanghetnest.nl
Venray - KC de Hommel oc.hommel@kinderopvanghetnest.nl

 


Website door Forwart sitemap