Header

Neem gerust contact met ons op

Klachten

Klachtenreglement:

Wij vinden het erg belangrijk dat u en uw kind zich veilig en vertrouwd voelen bij onze Kindcentra en dat er een prettige samenwerking is.

Wanneer dit om welke reden dan ook niet het geval is vinden wij het prettig als u dit kenbaar maakt. Wij streven naar een optimale dienstverlening en kunnen alleen maar leren van eventuele aandachtspunten.

Kinderopvang ’t Nest heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders / verzorgers.


Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders/verzorgers de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in den Haag (verbonden aan de geschillencommissie) of aanmelding van een geschil bij de Geschillencommissie 
waar Kinderopvang ’t Nest bij aangesloten is. De geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen behandeld sinds januari 2016 alle geschillen van Kinderopvang, Peuterspeelzalen en Gastouderopvang.


Verdere informatie en adresgegevens staan vermeld in de interne klachtenregeling.


Website door Forwart sitemap