Header

Neem gerust contact met ons op

Incidentele Opvang

Incidentele opvang

Indien u af en toe extra opvang nodig heeft, dan kunt u extra opvang afnemen. Wij spreken van incidentele opvang, als deze opvang niet op contractbasis is ingekocht. Wij kunnen een opvangplek dan ook niet garanderen.

Richtlijnen met betrekking tot incidentele opvang:

  • Aanvragen van incidentele opvang worden uitsluitend via het ouderportaal ingediend.

  • Aanvragen kunnen tot een dag van tevoren worden ingediend. In dit geval adviseren we ook om even persoonlijk contact op te nemen met de locatie.

  • Er vindt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal kinderen per groep.

  • Er is geen extra inzet van pedagogisch medewerkers nodig.

  • Binnen de bso is er alleen sprake van incidentele opvang tijdens de 40 schoolweken. U kunt er dan voor kiezen om vso of nso incidenteel af te nemen.


Website door Forwart sitemap