Header

Neem gerust contact met ons op

Flexibele Opvang

Flexibele opvang KDV en BSO

Flexibele opvang is een opvangvorm waarbij u als ouder geen vaste dagdelen reserveert, maar wisselende dagdelen afneemt per week op basis van bijvoorbeeld uw (werk)rooster. U geeft dan uiterlijk twee weken van tevoren de gewenste opvangdagen door via het ouderportaal.

We kennen twee soorten flexibele opvang:

  1. Opvang op een vast dagdeel in de even of oneven weken.
  2. Opvang op wisselende dagdelen, waarbij u via het ouderportaal uw rooster doorgeeft.

Richtlijnen met betrekking tot flexibele opvang:

  • Kinderen die gebruik maken van flexibele opvang hebben géén vaste stamgroep. Het streven is om de kinderen een vaste groep te bieden.

  • Voor flexibele opvang hanteren we hogere uurtarieven, namelijk het reguliere tarief + 10%, omdat we elke dag een plek voor uw kind(eren) reserveren.

  • Minimale afname bij flexibele dagopvang is twee dagdelen in de week en voor buitenschoolse opvang 1 dagdeel (VSO/NSO) per 2 weken. Deze dagdelen kunnen verspreid worden opgenomen in één kalendermaand.

  • Bij een overvloed aan flexibele opvangvragen, kunnen we voor nieuwe  flexibele contracten een wachtlijst hanteren.

  • Indien u uw rooster niet 2 weken van tevoren via het ouderportaal aan ons doorgeeft kunnen wij helaas geen opvangplek garanderen.

  • Reeds aangevraagde opvang kan tot twee weken van tevoren nog gewijzigd worden.

  • Binnen de bso is flexibele opvang alleen in te zetten, tijdens de 40 schoolweken (vso/nso), aangezien wij tijdens de vakanties al flexibele opvang hanteren.


Website door Forwart sitemap