Header

Neem gerust contact met ons op

Flexibele Opvang

Er is beperkt flexibele opvang mogelijk. De organisatie kan zelf bepalen of, en zo ja hoeveel, flexibele plaatsen worden toegestaan in een groep. Flexibele plaatsen kunnen jaarlijks opgezegd worden. Indien ouders flexibele opvang afnemen dan geven zij uiterlijk 7 dagen van tevoren hun gewenste dag(en) door via het ouderportaal. Voor flexibele opvang wordt het regulier tarief + 10% gehanteerd.

Kinderen die gebruik maken van flexibele opvang hebben géén vaste (stam)groep!


Website door Forwart sitemap