header-herfst2

Neem gerust contact met ons op

Contact met ouders

Kinderen verdienen persoonlijke begeleiding. Ook is het belangrijk zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van ouders en kind. Contact maken, contact houden en bijzonderheden uitwisselen over de situatie thuis en op de opvang, is hierbij essentieel. We zijn hierbij altijd alert op het 'welbevinden' van uw kind. We willen graag samen met u een goede vertrouwensband opbouwen die erop gericht is uw kind zo goed mogelijk te begeleiden.

Persoonlijke contactmomenten

Het is belangrijk dat ouders weten hoe het met hun kind gaat op de peuterspeelzaal of de opvang en wat daar gebeurt. We hebben diverse contactmomenten vastgesteld binnen Kinderopvang 't Nest, zoals bijvoorbeeld een intakegesprek en oudergesprekken. Informatie over alledaagse dingen, over bijzonderheden thuis of over de dag op de opvang kunt u tijdens de haal- en brengmomenten bespreken.

Nieuws en informatievoorziening

Kinderopvang 't Nest wil ouders, medewerkers, samenwerkingspartners en stagiaires laten deelnemen aan haar wereld. Daarom brengen we onze doelgroepen via diverse kanalen op de hoogte.

'De pedagogische visie en de praktische vertaling daarvan naar het pedagogisch handelen van onze medewerkers staat uitgebreid beschreven in de pedagogische werkplannen van de locaties.'

'We gebruiken onze periodieke uitgaven van Kinderopvang 't Nest, de website, de regionale nieuwsvoorziening (bijvoorbeeld een nieuwsbrief), persoonlijke brieven om met u te communiceren.


Website door Forwart sitemap