Header

Neem gerust contact met ons op

Tussenschoolse opvang (4 - 13 jaar)

Tussen de middag overblijven is voor kinderen vaak een groot feest. Gezellig eten, samen met andere kinderen. Voor verschillende scholen in haar werkgebied verzorgt Kinderopvang 't Nest deze tussenschoolse opvang (TSO). In samenwerking met een team van vrijwillige overblijfkrachten zorgen we voor een gezellige tijd tussen de schooluren door. Het is immers vrije tijd!

Net als thuis

De school stelt een vaste ruimte beschikbaar waar de kinderen worden opgevangen. Hier kunnen ze, net als thuis, tijdens de lunch vertellen over hun schoolochtend. Na het eten kan er gespeeld worden. Als het kan buiten, en anders zorgen de overblijfkrachten ervoor dat er binnen genoeg te doen is. Zo kan uw kind zich na de middagpauze weer met frisse energie op een middag school storten.

Verantwoord

Bij Kinderopvang 't Nest beseffen we ons dat overblijven meer is dan alleen maar een opvang voor uw kind. Voor veel kinderen is tussenschoolse opvang een dagelijks terugkerend vast onderdeel van de dag. Onze overblijfcoördinatoren en de vrijwilligers zijn zich bewust van hun rol in de opvoeding van uw kind en van het belang van het aanbieden van een stabiel rustmoment tijdens de middagpauze van een drukke schooldag.

Tarieven

TSO valt niet onder de Wet kinderopvang. De tarieven voor het overblijven worden bepaald door de schooldirectie, in samenspraak met de medezeggenschapsraad van de school en Kinderopvang 't Nest.
De tarieven kunnen daardoor verrschillen per school.

Meer informatie
Meer weten over de tussenschoolse Opvang van Kinderopvang 't Nest bij u op school? Raadpleeg het overzicht van de locaties waar wij tussenschoolse opvang aanbieden en laat u informeren door de schoolleiding of neem contact op met Kinderopvang 't Nest.


Website door Forwart sitemap