header-wassen

Neem gerust contact met ons op

Peuterprogramma (2 - 4 jaar)

Samen spelend leren

Samen spelenOp verschillende locaties in de Gemeente Horst aan de Maas en Venray vindt u peuterspeelzalen van Kinderopvang 't Nest. Hier kunnen kinderen van 2 en 3 jaar elkaar ontmoeten en samen spelen. Een prima manier om nieuwe ervaringen op te doen, los van papa en mama of de vertrouwde oppas. Maar ook om spelenderwijs voorbereid te worden op de basisschool.  Er is veel aandacht voor zijn of haar ontwikkeling en voor het aanleren van vaardigheden die de overgang naar de basisschool soepeler maken.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

De peuterspeelzaal heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Op al onze peuterspeelzalen zijn VVE geschoolde pedagogisch medewerkers werkzaam. Zij zorgen ervoor dat kinderen, indien nodig, extra taalaanbod krijgen in de vorm van educatieve programma's. Op die manier wordt al vroegtijdig gewerkt aan het terugdringen van een mogelijke (taal) achterstand. In nauw contact met het basisonderwijs wordt alles in het werkt gesteld om kinderen zo optimaal mogelijk aan hun schoolloopbaan te laten beginnen.

3 Plus groepen

Een aantal locaties van Kinderopvang 't Nest biedt dagopvang en peuterspeelzaal in gecombineerde groepen, de zogenaamde 3 Plus groepen aan. Dit zijn samengestelde groepen van 3-jarige kinderen uit de dagopvang en de peuterspeelzaal. Een leuke manier om over de eigen groepsgrenzen heen te kijken en kennis te maken met mogelijke toekomstige schoolvriendjes of -vriendinnetjes. Zo beginnen alle peuters hun schooltijd vanuit dezelfde basis.

3e en 4e dagdeel

Voor ouder(s)/verzorger(s) die het peuterprogramma (2 - 4 jaar) afnemen tegen gemeentetarief bestaat de mogelijkheid een 3e en 4e dagdeel voor hun peuter af te nemen tegen hetzelfde gesubsidieerde gemeentetarief per uur als de eerste 2 dagdelen.

Een ruimer aanbod voor peuters wordt ook vanuit de overheid gestimuleerd.

Wenst u dat uw peuter meer dan 2 dagdelen gebruik gaat maken van het peuterprogramma dan kunt u dat op onze website, via een mutatieformulier doorgeven, of u neemt contact op met een van de medewerkers van het Service Bureau (tel. 077-3661955 of info@kinderopvanghetnest.nl).

Meer informatie

Meer weten over de peuterspeelzalen en 3 Plus groepen van Kinderopvang 't Nest. Raadpleeg het overzicht van de locaties en laat u informeren over de mogelijkheden.

Hoeveel kost het peuterprogramma?

Met onze rekenhulp kunt u eenvoudig de totale netto ouderbijdrage per maand en de gemiddelde netto uurprijs berekenen.

Rekenhulp peuterspeelzaal


Website door Forwart sitemap