Header

Neem gerust contact met ons op

Vacature lid Raad van Toezicht

Wij hebben een vacature voor: 

Lid Raad van Toezicht

Wij zijn ’t Nest en zorgen met ruim 200 betrokken collega’s dag in, dag uit met liefde voor alle kinderen die naar de opvang komen. Het kind staat daarbij centraal. We kijken naar het individu en zorgen ervoor dat ieder kind zich thuis voelt. Een tweede thuis, dat wel. Want thuis zijn de kinderen bij hun familie. De opvang wordt verzorgd in ongeveer 30 verschillende kindcentra in de Gemeente Horst aan de Maas en de Gemeente Venray. Een grote verbondenheid met de buurt waarmee de leefbaarheid in de kleine kernen voor gezinnen met jonge kinderen aantrekkelijk blijft is daarbij erg belangrijk. Samen met ouders, scholen, lokale organisaties en ondernemers in de buurt creëert men voor kinderen een fijne plek om in op te groeien. In een samenleving waarin veranderingen elkaar snel opvolgen en individualisering steeds nadrukkelijker aanwezig is, wil Kinderopvang 't Nest er juist zijn voor kinderen.

Kinderopvang ’t Nest is in de afgelopen jaren, zowel door autonome groei als door overnames, gegroeid naar een toonaangevende speler op het gebied van kinderopvang in de regio Noord-Limburg. Stichting Kinderopvang 't Nest wordt bestuurd door een bestuurder en kent een kleine efficiënte staf. Met de groei is de organisatie ook verder geprofessionaliseerd, waarbij recent de Raad van Beheer is omgevormd naar een Raad van Toezicht.

Wat houdt de functie in?

De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is om de kwaliteit van een goed bestuur te borgen. De raad handelt hierbij vanuit vier posities: 

1. Als toezichthouder.

2. Als klankbord of adviseur voor de bestuurder.

3. Als werkgever.

4. Als netwerker.

Binnen de RvT heerst een open en informele cultuur. De leden zijn gericht op samenwerking, integriteit en onafhankelijkheid en functioneren goed als team. Dit blijkt uit de jaarlijkse zelfevaluatie.

De Raad van Toezicht streeft na, als geheel, te beschikken over inzicht in, kennis van en/of ervaring op het gebied van:

 • Kinderopvang en/of onderwijs
 • Financiën
 • Personeel & organisatie
 • Juridische kennis
 • Huisvesting
 • Netwerken en/of bekendheid met lokale politiek

Werken met hart en hoofd

Voor al onze collega’s staan passie en plezier in het werk voorop, maar er zit een bulk vakmanschap achter. De juiste kwalificaties zijn voor ons daarom belangrijk. Beschikt u over onderstaande kennis en competenties? De kandidaat:

 • Onderschrijft de doelstelling en de missie van ’t Nest.
 • Heeft ervaring in een bestuurlijke en/of toezichthoudende functie.
 • Is strategisch sterk.
 • Heeft een constructieve en kritische instelling.
 • Is in staat om tegenstellingen te behandelen als de aanzet voor oplossingen.
 • Is van nature in staat tot proactieve en collegiale samenwerking.
 • Heeft kennis van en/of affiniteit met kinderopvang.
 • Is een regionale netwerker.
 • Is iemand die niet alleen de zakelijke component laat meetellen, maar ook naar het maatschappelijk belang kijkt.
 • Is een stevige persoonlijkheid; iemand die keuzes durft te maken en die zich durft uit te spreken.
 • Is bekend met de lokale politiek.

 • Is woonachtig in of nabij het werkgebied in de gemeente Venray of Horst aan de Maas

Inzet en bezoldiging
Voor invulling van deze positie wordt beschikbaarheid en flexibiliteit in uren gevraagd. De inzet bestaat momenteel uit één vergadering per twee maanden, met daarnaast twee dagen voor locatiebezoek en strategische sessie per jaar. De bezoldiging wordt toegekend conform Governancecode Kinderopvang.

 

Meer informatie en reageren

Bent u de kandidaat die we zoeken voor deze vacature voor Kinderopvang ’t Nest? Stuur dan voor 16 oktober 2020 uw sollicitatiebrief en CV naar: marilyn.smits@kinderopvanghetnest.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.kinderopvanghetnest.nl of bellen met Stan Timmermans, voorzitter Raad van Toezicht, 06 5142 6346.


Website door Forwart sitemap