header-herfst2

Neem gerust contact met ons op

Missie en visie

Missie

Onze kindercentra staan open voor alle kinderen ongeacht klasse, sekse, etniciteit en onze opvang en begeleiding draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. We zijn partner van ouders/verzorgers in de opvoeding; we doen het samen. Onze medewerkers zijn gekwalificeerd, professioneel en toegewijd; ze werken met veel gevoel en gezond verstand en bieden zowel veiligheid als uitdaging. Als maatschappelijk ondernemer investeren wij eventuele rendementen in de kwaliteit van onze opvang én nemen we medeverantwoordelijkheid voor de toekomst van de kinderen door te investeren in duurzaamheid.

Visie

Kinderopvang ’t Nest biedt pedagogisch verantwoorde en vernieuwende kinderopvang die leuk en aantrekkelijk is voor kinderen van 0-13 jaar en elementen aanreikt voor een goede startpositie in de maatschappij.

Dit bereiken wij door:

  1. Aandacht en respect voor de eigenheid en uniciteit van ieder kind;
  2. Respectvolle onderlinge omgang;
  3. Ontwikkelingsgerichtheid;
  4. Ruimtegevend en grensbepalend;
  5. Creëren van een thuisgevoel;
  6. Aanreiken van uitdagende activiteiten in een omgeving waar kinderen zich prettig voelen en kunnen ontwikkelen;
  7. Investeren in kwaliteit en ontwikkeling van onze medewerkers én in duurzaamheid;
  8. Balans tussen veiligheid en uitdaging in binnen- en buitenruimtes én in activiteiten;
  9. Stimuleren van kinderparticipatie, ouder- en personeelsmedezeggenschap;
  10. Samenwerking met andere organisaties rondom het kind (scholen, sport, creativiteit, club en buurthuiswerk, jeugdzorg).

Vlieg jij ook mee?

Het pedagogisch beleid vormt een ‘vertaling’ van de missie en visie van de organisatie. Het geeft richtlijnen voor het handelen en voor de omgang met de kinderen in de kindercentra.


Website door Forwart sitemap