Header

Neem gerust contact met ons op

Nieuws

Vacature Clustermanager

9 oktober 2017

Met ingang van 1 januari 2018 zal Stichting Peuterspeelzalen Venray (SPV) en Kinderwereld Venray, fuseren met Kinderopvang ’t Nest. Door deze fusie ontstaat er met onmiddellijke ingang een vacature voor de functie van clustermanager, voor Venray.

Clustermanager m/v
(36 u/week, voor onbepaalde tijd)

Kinderopvang ’t Nest
Kinderopvang 't Nest biedt op verschillende locaties in de gemeente Horst aan de Maas en vanaf 1 januari 2018 ook in de gemeente Venray, kinderdagopvang, peuterprogramma’s en buitenschoolse opvang aan. We zijn een stabiele organisatie die zich inzet voor een veilige, vertrouwde, kleinschalige en lokale omgeving waarin kinderen alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en waarbij we het belangrijk vinden om heel dicht bij de ouders te staan.

Organisatorische positie
De clustermanager is verantwoordelijk voor het tactisch en operationeel aansturen van het cluster Venray en legt hierover verantwoording af aan de directeur/bestuurder van ’t Nest.
De clustermanager Venray is integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de 15 locaties binnen deze gemeente.

Opdracht aan de clustermanager
De belangrijkste opdracht voor de clustermanager Venray is om de fusie daadwerkelijk tot een succes te maken. Het formele deel is gereed per 1 januari 2018 maar dan begint het eigenlijk pas. Het is de bedoeling dat de huidige lokale organisatie een volledig geïntegreerd onderdeel wordt van ’t Nest. Uitgangpunt hierbij is om de eigenheid van het Venrayse cluster te behouden, zoals een stevige positie in de markt als deskundig aanbieder van het VVE-programma en een behoorlijke spreiding van de locaties binnen de gemeente.
Als clustermanager ben je verantwoordelijk voor de aansturing, ondersteuning en coaching van de medewerkers in het team. Ook de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting hoort bij je verantwoordelijkheden. Je bent betrokken bij de uitvoering van overleg en samenwerkingsvormen, zowel in- als extern. Het onderhouden van het externe netwerk met gemeente, schooldirecteuren en andere samenwerkingspartners is eveneens een belangrijk onderdeel van je functie.
Op diverse plekken in Venray staan uitbreidingen van capaciteit gepland. De clustermanager is verantwoordelijk voor de kwalitatieve en het kwantitatieve dienstverlening. Je draagt er zorg voor dat de locaties voldoen aan de in- en externe gebruikseisen.

Samengevat: je runt het cluster Venray en ontwikkelt het vanuit een ondernemende blik door naar een toekomstbestendig organisatieonderdeel.

Functie-eisen:
- Je beschikt over een ruime ervaring in de kinderopvangbranche
- Je bent een stevige manager met ervaring in veranderingstrajecten
- Je denkt en handelt vanuit een sterk ondernemende geest
- Je hebt tactisch en operationeel inzicht
- Je bent slagvaardig en daadkrachtig
- Je communiceert makkelijk met allerlei stakeholders
- Je hebt kennis van de lokale kaart (Venray)

Salariëring: conform richtlijnen CAO Kinderopvang.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Liesbeth Nap, directeur a.i. SPV en Kinderwereld, Venray via: l.nap@spovenray.nl of 06-30630394

Overige achtergrondinfo is te vinden op:
www.kinderwereldvenray.nl www.peuterspeelzalenvenray.nl en www.kinderopvanghetnest.nl

Ben je geïnteresseerd en denk je dat deze dynamische functie iets voor jou is, schrijf dan vóór 20 oktober 2017 een sollicitatiebrief met C.V. naar Liesbeth Nap: l.nap@spovenray.nl

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 30 oktober 2017

Terug naar het nieuwsoverzicht


Website door Forwart sitemap