Kinderopvang 't Nest
Nieuwe beslisbomen voor kinderen met neusverkoudheid

Nieuwe beslisbomen voor kinderen met neusverkoudheid

Op 1 september heeft er een persconferentie plaats gevonden over het coronavirus. Naar aanleiding daarvan zijn er nieuwe beslisbomen gemaakt door het RIVM die duidelijk aangeven of een kind met neusverkoudheid naar de opvang mag komen of niet. Er zijn een aantal wezenlijke wijzigingen doorgevoerd dus het is belangrijk dat iedereen met deze nieuwe beslisboom gaat werken.

Wat is er aangepast?
Er zijn met name algemene aanpassingen gedaan die voor beide beslisbomen van belang zijn. Daarnaast is er nog een extra wijziging gedaan in de beslisboom voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar. Hieronder staan de aanpassingen uitgelegd.

Algemeen

  • Voor het contactmoment met iemand met corona hoeft niet langer 14 dagen worden teruggekeken: dat is nu 10 dagen.
  • Er wordt nu bij de vragen vanuit gegaan dat het kind ook onderdeel van het huishouden is waardoor er geen dubbelingen meer in de vragen zitten.
  • De formulering van sommige vragen is aangepast zodat deze zo min mogelijk op verschillende wijzen geïnterpreteerd kunnen worden.
  • Er is informatie toegevoegd over testen en thuisblijven.
  • Het landelijke informatienummer coronavirus van de Rijksoverheid is toegevoegd.

Beslisboom 0 tot en met 6 jaar

  • Het antwoord op de eerste vraag leidt nu tot twee verschillende vervolgvragen waar voorheen zowel het antwoord 'ja' als 'nee' tot dezelfde vervolgvraag leidde.

Hieronder staande nieuwe beslisbomen: