Kinderopvang 't Nest
Compensatie eigen bijdrage ouders bij kinderopvang via gemeentelijke regelingen

Compensatie eigen bijdrage ouders bij kinderopvang via gemeentelijke regelingen

Gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om ouders die gebruik maken van een gemeentelijke regeling te compenseren voor de eigen bijdrage aan de kosten van kinderopvang. Dat schrijft minister Slob (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer. Het ministerie van SZW stelt 3 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten voor de uitvoering van deze compensatie.

Gemeenten kunnen hiermee kinderopvangorganisaties compenseren voor de eigen bijdrage van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en wel gebruik van gemeentelijke regelingen als Voorschoolse Educatie, voormalig Peuterspeelzaalwerk en de Sociaal-Medische Indicatie. Kinderopvangorganisaties betalen deze eigen bijdrage weer terug aan de ouders omdat zij als gevolg van de sluiting van de kinderopvang sinds 16 maart hier geen gebruik van kunnen maken.

De VNG zal de gemeenten adviseren om kinderopvangorganisaties te compenseren in lijn met de compensatieregeling die afgesproken is voor ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangen. Het streven is namelijk om alle ouders in dit geval gelijk te behandelen en dus ook gelijk te compenseren.